Onderwijsconfrontaties: Het verhaal van een jonge directeur

21-08-2023, Dentergem

Uitdagingen in het hedendaags onderwijs

Ondanks leerlingen die worstelen met hun Nederlandse vaardigheden en lege lunchboxen, staan scholen voor de uitdaging van een chronisch tekort aan docenten. Er rijst een vraag: is ‘het onderwijs’ wel een uniform geheel? Basisschool Zeppelin in Dentergem toont aan dat dit niet altijd het geval is. Hier wordt een jonge schoolleider vertrouwd met de leiding.

De sprong naar schoolleiderschap

Jill Debacker, een 32-jarige dynamische onderwijzeres, waagde de overstap naar directeurschap. Ze herinnert zich: “Wanneer de druk hoog oploopt, vind ik troost bij de kleintjes in de kleuterklas.”

Het lerarentekort

Onderwijs heeft een imagoprobleem. Het aantal vacatures voor docenten is zorgwekkend. De zoektocht naar vervanging tijdens afwezigheid door ziekte of zwangerschap wordt steeds moeilijker. Desondanks is Debacker optimistisch over de toekomst, met een verwachte toename van het aantal leerlingen in de komende jaren.

Verjonging in schoolbestuur

De jonge leeftijd van Debacker als directeur trok verrassend veel aandacht. Jong zijn betekent niet noodzakelijkerwijs onervaren zijn, maar het kan wel leiden tot uitdagingen. Vlaanderen heeft opvallend jonge schooldirecteuren, een trend die niet per se slecht is, mits er voldoende ondersteuning is.

De complexiteit van het directeurschap

Het is niet eenvoudig om schooldirecteur te zijn. Naast onderwijs moeten ze ook denken aan gebouwonderhoud, boekhouding en nieuw beleid, zoals het open-schooldecreet.

De charme van een dorpsschool

Tijdens een wandeling onder een met kleurrijke creaties versierd plafond, spreekt Debacker over de aantrekkingskracht van haar school. De lokale gemeenschap, de knusse sfeer en de nabijheid van het woon-zorgcentrum maken het tot een unieke plek. Echter, met charme komt ook de uitdaging van onderhoud en kosten.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )