Omwenteling binnen de rangen: Medewerkers Nederlandse Politie Zeeland-West-Brabant uit functie gezet

Een intern onderzoek onthult onaanvaardbaar gedrag

In de vroege lente van 2022 werd de kalmte binnen basisteam Walcheren van de Politie Zeeland-West-Brabant verstoord. Verontrustende meldingen van collega’s startten een intern onderzoek naar vijf leden van het team en een zesde medewerker die als specialist in Walcheren werkte. Gedurende anderhalf jaar liep het onderzoek, een stille storm onder de oppervlakte van het politiewerk.

De uitkomst is even ontnuchterend als verontrustend. Het onderzoek onthulde dat er over een aanzienlijke periode ontoelaatbare incidenten plaatsvonden binnen de muren van het politiebureau van basisteam Walcheren.

Omgang met vuurwapens en grensoverschrijdend gedrag

Een bepaalde groep medewerkers bleek meermaals onverantwoordelijk te zijn omgegaan met vuurwapens. Dergelijke handelingen zijn schokkend, schrijft de politie in een recent persbericht, en ondermijnen de professionaliteit die van politieambtenaren wordt verwacht. Aantijgingen van ongeoorloofd gebruik van pepperspray en een uitschuifbare wapenstok bleken echter ongegrond.

Nog verontrustender was de vaststelling van ongewenste omgangsvormen en seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag. Deze acties gingen ver voorbij acceptabele grenzen en creëerden een onveilige werksituatie voor veel medewerkers.

Discriminatie in digitale communicatie

Het onderzoek bracht ook aan het licht dat er discriminerende en racistische uitspraken werden gedaan in een WhatsApp-groep. Dergelijke uitingen bleken niet te vallen onder de vrijheid van meningsuiting, waarmee een nieuwe grens werd overschreden.

Onvoorwaardelijk ontslag en overplaatsing

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek besloot de politieleiding tot drastische maatregelen. Twee medewerkers werden onvoorwaardelijk ontslagen en twee anderen voorwaardelijk, met een proeftijd van respectievelijk één en twee jaar. Deze laatste twee werden overgeplaatst naar verschillende teams buiten Zeeland. Twee andere medewerkers kozen ervoor om zelf ontslag te nemen. Het Landelijke Strafmaatoverleg (SMO) en de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA) oordeelden dat de straffen passend waren.

Nieuwe start onder nieuwe leiding

Districtschef Joost Manusama drukte zijn opluchting uit dat het intense traject is afgerond. Hij sprak grote bewondering uit voor de melders, die zich over een langere periode onveilig hebben gevoeld. Tegelijkertijd zijn er onder nieuwe leidinggevenden en medewerkers inspanningen aan de gang om een veilige en inclusieve werkomgeving te creëren, begeleid door een verandercoach.

( Tekst: Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )