Niet gecategoriseerd

Omgevingsvergunning voor 2 windturbines in Oostkamp

In haar zitting van donderdag 26 april heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning verleend aan Aspiravi nv.

De aanvraag betreft het bouwen van een tweede windmolenpark met twee windturbines nabij de verkeerswisselaar E40/E403 in Oostkamp. In de directe omgeving liggen twee zonevreemde bedrijven en richting Ruddervoorde is er een glastuinbouwbedrijf.

Eerste windmolenpark nog niet gebouwd
Aspiravi nv verkreeg tussen juli 2016 en april 2017 al een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning voor twee windturbines binnen de lussen van deze verkeerswisselaar. Het bedrijf is echter nog niet begonnen aan de bouw en exploitatie ervan, omdat er bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een procedure loopt tegen de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning.

Sinds 2003 zijn er al tal van pogingen ondernomen om windmolens op of nabij deze verkeerswisselaar vergund te krijgen, maar na 15 jaar is er nog steeds geen enkele windmolen op het terrein aanwezig.

Openbaar onderzoek
Tijdens het openbaar onderzoek voor deze aanvraag werden 246 bezwaren ingediend. Het gemeentebestuur van Oostkamp bracht een negatief advies uit.

De deputatie heeft begrip voor de bezorgdheid die blijkt uit de talrijke bezwaren en het gemeentelijke advies en laat zich daarom objectief adviseren over de verschillende aspecten.

Alle uitgebrachte technische adviezen en het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) zijn gunstig. De deputatie volgt het gunstig advies van de POVC waaruit blijkt dat de hinder en impact goed kunnen beheerst worden en dat aan alle wettelijke Vlaamse normen kan voldaan worden. Dit wil zeggen dat geen enkele woning méér dan 8 uur slagschaduw op jaarbasis of méér dan een half uur per dag aan slagschaduw mag ondervinden. Aspiravi nv toont dit op een goed onderbouwde manier aan, niet alleen voor wat betreft de impact van deze 2 nieuwe windturbines, maar ook voor de cumulatieve impact met de twee reeds vergunde windturbines.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *