Noodweer teistert de Westhoek, vandaag wordt kritiek punt bereikt

De Westhoek kampt sinds 6 november met ernstige wateroverlast. Er worden allerlei maatregelen genomen zoals de bouw van dammen en het verspreiden van zandzakken. Een crisisoverleg is gepland voor 11 november. De bevolking wordt gevraagd om voorzorgsmaatregelen te treffen en elkaar te helpen.

11 november 2023

Verdoken gevaar: water stijgt in stilte

Sinds de vroege dagen van november is de Westhoek het toneel van een onzichtbare vijand: wateroverlast. De hemel heeft haar sluizen geopend, waardoor de regio sinds maandag 6 november geteisterd wordt door een onophoudelijke stroom van hemeltranen. Ook vandaag, vrijdag 10 november, blijft het water, als een sluwe indringer, zijn weg vinden door het landschap.

Tegen de avond: een tijdelijke verademing

Volgens de laatste weerberichten zal de regen eindelijk even wijken. Echter, de bedreiging is nog niet geweken. Water uit Noord-Frankrijk zal de waterstanden hoog houden, met de grootste impact die deze ochtend op 11 november 2023 wordt verwacht.

Preventieve maatregelen: een dam tegen de stroom

In Stavele verrijst een tweede dam, als een schild tegen het natuurgeweld. Zandzakken worden verspreid als wapens in een strijd die nog niet gestreden is. Hulpdiensten en waterbeheerders staan paraat, een bastion van paraatheid en bescherming.

Zaterdag: het volgende beraad

Een crisisoverleg is vandaag gepland op zaterdag 11 november om 12u30. Dit moment zal cruciaal zijn om de volgende stappen in deze strijd tegen de natuurkrachten te bepalen.

De strijd binnen en buiten de Westhoek

Stavele, Diksmuide, Ieper, Nieuwkerke – allemaal frontlinies in deze onzichtbare oorlog. Van bijkomende dammen tot zandzakken, elke actie is een stap naar veiligheid. Izegem en Moorslede vechten ook mee in deze strijd, met nieuwe dijken en extra pompcapaciteit.

Een beroep op solidariteit

De gemeenschap wordt gevraagd samen te werken. Respecteer wegomleidingen, vermijd gevaarlijke gebieden, bescherm je eigendommen en help je buren. In tijden van crisis is eenheid onze grootste kracht.

Informatiebronnen en noodnummers

Voor meer informatie, volg @crisisWVL, de Facebookpagina van noodplanning West-Vlaanderen, en de website www.west-vlaanderen.be/crisiswvl. Bij schade, bel 1722 voor niet-dringende hulp en 112 voor levensbedreigende situaties.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )