Nieuwpoort zet stap terug: Uitbreidingsplannen jachthaven in de wacht

De uitbreidingsplannen voor de jachthaven van Nieuwpoort zijn tijdelijk ingetrokken na een negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos. De kritiek richt zich op de impact van het project op de nabijgelegen IJzermonding en het lokale ecosysteem. Een zorgvuldige heroverweging en eventuele herziening van het provinciale RUP zijn nodig om een weg vooruit te vinden die zowel de ontwikkelingsambities als de milieu-integriteit dient.

Nieuwpoort, 2 april 2024

In een recente wending heeft Nieuwpoort de ambitieuze plannen voor de aanleg van een nieuwe jachthaven en de ontwikkeling van 1000 nieuwe wooneenheden opgeschort. Deze beslissing volgt op een negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos, dat bedenkingen uitte met betrekking tot het provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) van 2019. Het project, dat dicht bij een beschermd natuurgebied ligt, vereist een heroverweging van de impact op de lokale flora en fauna.

Een gevoelig evenwicht

De uitbreiding van de jachthaven, met plannen voor 600 extra ligplaatsen, stuitte op bezwaren die niet alleen de potentiele vervuiling en verdroging van het gebied omvatten, maar ook de impact op de stikstofdepositie en biodiversiteit. Provincieraadslid Wim Aernoudt benadrukt het belang van zorgvuldigheid in de planning, vooral gezien de nabijheid van de IJzermonding, een cruciale natuurlijke habitat.

De roep om herziening

De provincie West-Vlaanderen staat nu voor de uitdaging om het RUP te herzien in het licht van de aanbevelingen van het ANB. Een mogelijke herziening kan het pad effenen voor toekomstige ontwikkelingen die de natuurlijke rijkdom van de regio respecteren en behouden. “Het gaat om veel meer dan de bescherming van 18 vogelsoorten,” verklaart Aernoudt, wijzend op de veelzijdigheid van het dossier.

Naar een duurzame toekomst

De kwestie heeft nationale aandacht getrokken en dient als een herinnering aan het belang van milieuoverwegingen in stedelijke en maritieme ontwikkelingsprojecten. Nieuwpoort en haar bestuurders staan voor de uitdaging om een balans te vinden tussen ontwikkeling en natuurbehoud, een proces dat nauwlettend door zowel de lokale gemeenschap als milieuactivisten zal worden gevolgd.

Auteurs tekst: Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be