Nieuwe veranderingen aan Vlaamse Codex Wonen

De Vlaamse Regering kondigde vandaag ingrijpende veranderingen aan in de Vlaamse Codex Wonen 2021. Deze wijzigingen, voorgesteld door Vlaams minister Matthias Diependaele, hebben diepe wortels in de sociale woonsector en beloven een frisse wind te laten waaien door het systeem van subsidiëring en financiering van sociale huurwoningen.

Focus op aanpassingen

De veranderingen leggen vooral de nadruk op een herziening van het systeem om in aanmerking te komen voor subsidies. Deze hervormingen omvatten onder meer aanpassingen aan de berekening van het prijsplafond voor de verwerving van gronden en veranderingen in de programmatiecyclus voor projecten.

Dankzij recent onderzoek van het Steunpunt Wonen zal er ook een wijziging worden doorgevoerd in de categorisering van gemeenten. Dit heeft directe gevolgen voor de bepaling van de maximale verkoopwaarde van een woning, het inkomen en de bijzondere sociale leningskorting.

Een andere verandering, die de flexibiliteit binnen de sector bevordert, stelt de woonmaatschappij in staat om te beslissen of ze sociale koopwoningen wil omzetten in sociale huur- of geconventioneerde huurwoningen.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen www.westnieuws.be )