Nieuwe maatregelen in mobiliteit en milieubeheer in Vlaanderen

Innovatie in voertuigconversie en nautische Veiligheid

Vlaams minister Lydia Peeters heeft een reeks besluiten geïnitieerd die van cruciaal belang zijn voor de toekomst van mobiliteit en nautische veiligheid in Vlaanderen.

Retrofits: elektrificatie van voertuigen

De Vlaamse Regering heeft de regelgeving gewijzigd voor de verbouwing van voertuigen met een verbrandingsmotor naar elektrische of waterstof-brandstofcel aandrijving (retrofit). Deze wijziging, die technische eisen en vergoedingsmodellen introduceert, is een significante stap naar duurzamere mobiliteitsoplossingen en biedt old-timers een nieuwe toekomst.

Pleziervaart en zeevarenden: nieuwe veiligheidsregels

De wijzigingen in het koninklijk besluit rond pleziervaart en zeevarenden, gericht op het aanpassen van veiligheidstrainingstermijnen en certificeringseisen, tonen de inzet van de regering voor de veiligheid op water. Deze aanpassingen benadrukken het belang van deskundige training en regelgeving in het waarborgen van de veiligheid op de binnenwateren en op zee.

Transport van gevaarlijke goederen: nieuwe regelgeving

Een koninklijk besluit voor het vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren is bijgewerkt om aan te sluiten bij wetenschappelijke en technische vooruitgang. Dit zorgt voor een veiliger en efficiënter vervoer van potentieel gevaarlijke materialen, waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwste inzichten en technologieën.

Premies voor zero-emissievoertuigen

Tot slot heeft de Vlaamse Regering besloten een premie in te voeren voor de aanschaf van zero-emissievoertuigen. Deze maatregel, gericht op zowel nieuwe als tweedehands wagens, is bedoeld om de transitie naar emissievrije mobiliteit te versnellen en benadrukt de inzet van de regering voor een duurzamere toekomst.

Vooruitgang in duurzame mobiliteit en veiligheid

Deze nieuwe maatregelen en regelgevingen van de Vlaamse Regering markeren een nieuwe fase in de verduurzaming van transport en de verbetering van de veiligheid op water. Het toont de ambitie van Vlaanderen om een voorloper te zijn in innovatieve en milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen www.westnieuws.be )