Nieuwe klanken op oude golven: De herverdeling van de Vlaamse FM-frequenties

Op 29 september 2023 heeft de Vlaamse Ministerraad, onder leiding van Vlaams minister Benjamin Dalle, besloten tot de herverdeling van vrijgekomen FM-frequenties om het bereik van erkende radio-omroeporganisaties in Vlaanderen te vergroten.

Op een zwoele herfstdag, 29 september 2023, bogen de leden van de Vlaamse Ministerraad zich over de ether van Vlaanderen. Een besluit over de klanken die onze radio’s vullen, stond op het programma.

De achtergrond van de beslissing

Gedreven door de wens om de culturele en mediadynamiek in het Vlaamse landschap te verrijken, stelde Vlaams minister Benjamin Dalle een nieuw plan voor. Dit na grondige raadpleging van het departement Cultuur, Jeugd en Media, en verrijkt met de adviezen van zowel de SARC als de Raad van State.

Wat verandert er op de ether?

Met de goedkeuring van dit besluit zal het Vlaamse radiolandschap opnieuw vorm krijgen. Centraal staat de herverdeling van vrijgekomen FM-frequenties, een beweging die volgt op een eerdere beslissing van de Vlaamse Regering in maart 2019. Daarin werd vastgesteld welk aantal particuliere radio-omroeporganisaties erkend kon worden en welke frequenties hen ter beschikking zouden worden gesteld.

Deze nieuwe herverdeling dient echter niet enkel als een administratieve oefening. De uiteindelijke missie is nobel: het bereik van reeds erkende radio-omroeporganisaties vergroten. Het gaat hier niet enkel om frequenties en getallen, maar om de klank van Vlaanderen, het hart van onze cultuur.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be