Nieuwe gezichten in de Kortemarkse politiek?

In Kortemark vond de eerste zitting van de nieuwe kindergemeenteraad plaats, waarbij leerlingen uit diverse basisscholen hun stem uitbrachten om een kinderburgemeester en drie schepenen te kiezen. Maxim werd kinderburgemeester, met Josephine, Simon, en Liam als schepenen. Ze zullen zich richten op diverse gemeenschapskwesties, zoals sportevenementen, milieuacties en verkeersveiligheid.

Jonge leiders aan het roer in Kortemarks kinderparlement

Kortemark – Nieuwe generatie aan zet
In het hart van Kortemark bruiste het donderdag van de jeugdige energie en ambitie. De raadszaal van het gemeentehuis, vaak het toneel van volwassen debatten, verwelkomde een frisse wind: de eerste officiële bijeenkomst van de nieuwe kindergemeenteraad. Tien leerlingen uit diverse basisscholen in Kortemark, eerder voorgedragen in hun respectieve leerlingenraden, namen hun plaats in met een mengeling van enthousiasme en zenuwen.

Verkiezingen met een hart voor de gemeenschap
De avond begon met een belangrijke taak: het kiezen van een burgemeester en drie schepenen, verantwoordelijk voor Vrije Tijd, Mens en Ruimte. Van de tien aanwezige kinderen, stelden acht zich moedig kandidaat, elk met hun eigen visie en voorstellen voor de gemeente. Na een spannende stemronde kwam Maxim als de nieuwe kinderburgemeester uit de bus, bijgestaan door schepenen Josephine (Mens), Simon (Ruimte) en Liam (Vrije Tijd).

Focus op toekomst en verbetering
Het kindercollege zal gedurende het schooljaar vier keer samenkomen, met als hoogtepunt het presenteren van drie adviezen aan het officiële College van Burgemeester en Schepenen. Deze adviezen zullen zich richten op de specifieke bevoegdheden van elk lid. Zo heeft Maxim, de kinderburgemeester, plannen voor sporttornooien tussen scholen en acties tegen zwerfvuil, terwijl Josephine zich focust op de strijd tegen roken en Liam pleit voor tijdelijke verkeersvrije straten nabij scholen.

Erkenning en vertegenwoordiging
Naast de officiële titels ontvingen de jonge burgemeester en schepenen lintjes en kregen de overige raadsleden een button van de kindergemeenteraad. De raad wordt verder versterkt door raadsleden Martijn, Méronne, Lieze, Yuna, Camille en Alaya, samen met schepen van jeugd Lynn Vermote en jeugdconsulent Arne Crevits.

Contact en verdere informatie
Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht bij jeugdconsulent Arne Crevits via jeugd@kortemark.be of telefonisch op 051 57 51 28, of bij schepen van jeugd Lynn Vermote via lynn_vermote@hotmail.com, 0472 87 90 56.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen www.westnieuws.be )