Nieuwe fase in onderwijs, energiebeheer en milieubeleid in Vlaanderen

Modernisering van buitengewoon secundair onderwijs

Op initiatief van viceminister-president Ben Weyts en Vlaams minister Jo Brouns heeft de Vlaamse Regering een wijzigingsbesluit goedgekeurd dat nieuwe standaardtrajecten voor buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 introduceert. Dit besluit, dat gericht is op het moderniseren van opleidingen en het actualiseren van duaal leren, treedt retroactief in werking vanaf 1 september 2023, waarbij een betere afstemming op de huidige maatschappelijke en arbeidsmarktbehoeften centraal staat.

Wijziging in het Vlaams Energiebedrijf

Vlaams minister Zuhal Demir heeft aangekondigd dat Laura Olaerts wordt benoemd als regeringsafgevaardigde bij de raad van bestuur van het Vlaamse Energiebedrijf (VEB), ter vervanging van Samir Louenchi. Het VEB, dat zich inzet voor de levering van energie en het faciliteren van energie-efficiëntie, speelt een cruciale rol in de energietransitie van Vlaanderen.

Hervorming bodemdecreet: aanpak PFAS-PFOS

Als reactie op de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie PFAS-PFOS, wijzigt de Vlaamse Regering het Bodemdecreet. De hervormingen zijn gericht op het verbeteren van bodemsanering en het versterken van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’, inclusief optimalisering van de audit voor erkende bodemsaneringsdeskundigen en aanpak van waterbodemverontreiniging.

Tweede proefproject langere en zwaardere slepen

Vlaams minister Lydia Peeters heeft besloten het tweede proefproject voor het gebruik van langere en zwaardere vrachtwagens (LZV’s) te verlengen tot 30 juni 2026. Deze beslissing reflecteert het streven naar economisch rendabele, ecologische en verkeersveilige oplossingen in het vrachtvervoer over de weg en biedt ruimte voor een uitgebreide evaluatie en mogelijke regelgeving.

Progressieve stappen in onderwijs, energiebeleid en milieu

De recente besluiten van de Vlaamse Regering markeren significante vooruitgang in diverse domeinen, variërend van onderwijsmodernisering en energiebeheer tot milieu- en bodembeleid, waarmee een toekomstgerichte en duurzame aanpak wordt onderstreept.

Tekst door: Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be