Nieuwe definities in Groeipakketdecreet verfijnen de selectieve participatietoeslagen voor leerlingen

Verfijningen voor een rechtvaardig gezinsbeleid

In de continue zoektocht naar rechtvaardigheid binnen het gezinsbeleid heeft de Vlaamse Regering enkele significante veranderingen aangebracht in het Groeipakketdecreet. Deze veranderingen hebben vooral betrekking op de definities van bepaalde gezinscategorieën binnen het kader van selectieve participatietoeslagen voor leerlingen.

Tussen traditie en vernieuwing

Het Groeipakketdecreet, dat de ruggengraat vormt voor het toekennen van gezinsbijslagen, heeft altijd gebogen naar de dynamische noden van de samenleving. Naast de traditionele gezinsbijslagen omvat het decreet ook andere toelagen ter bevordering van het gezinsbeleid. Bij het identificeren van leerlingen die in aanmerking komen voor een selectieve participatietoeslag, vormen de gezinsinkomsten de primaire maatstaf.

Definities krijgen helderheid

Een cruciale stap in de huidige verfijning betreft de heldere definities van gezinscategorieën zoals ‘gehuwde leerling’, ‘zelfstandige leerling’, en ‘alleenstaande leerling’. Dankzij het advies van de Raad van State is er nu duidelijkheid geschapen: leerlingen die materiële ondersteuning genieten, kunnen niet als ‘gehuwde’ of ‘zelfstandige leerling’ worden gecategoriseerd.

Gevolgen voor het komende schooljaar

Met deze wijziging streeft de Vlaamse Regering naar een consistenter en rechtvaardiger beleid. Het nieuwe besluit zal van kracht zijn vanaf 31 augustus 2023 en zal invloed hebben op de toekenning van de schooltoeslag voor het schooljaar 2023-2024.

( tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )