Nieuwe bedrijfswijzigingen: grensoverschrijdende fusies en splitsingen onder de loep

De ministerraad keurt een nieuw koninklijk besluit goed dat veranderingen in de bedrijfsboekhouding adresseert, in reactie op recente wijzigingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit richt zich specifiek op de boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies en splitsingen.

Locatie: Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 – 6de verdieping, 1000 Brussel

Verandering op komst in bedrijfsboekhouding

Een stille revolutie is aan de gang in het landschap van bedrijfsboekhouding. De ministerraad heeft, onder leiding van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende veranderingen in de manier waarop bedrijven bepaalde verrichtingen verwerken die gelijkgesteld worden met fusie en splitsing.

Het is een antwoord op de recente aanpassingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De subtiele veranderingen in deze wetgeving, met name rond grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen, vereisten een herziening van het koninklijk besluit van 29 april 2019.

De nuances van grensoverschrijdend ondernemen

De wereld van bedrijfsbeheer is een complex web van regels en voorschriften, en de impact van grensoverschrijdende transacties kan niet worden onderschat. Deze nieuwe regeling is ontworpen om de boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies en splitsingen te synchroniseren met de verse bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Contactinformatie

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met:

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee: +32 2 792 99 02 of contact@teamjustitie.be

Of met de woordvoerders:

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be