Nieuw leven voor Oostendse zwembadsite

De voormalige zwembadsite in Oostende staat aan de vooravond van een belangrijke transformatie. Met een tijdelijke herbestemming geleid door een gekozen curatorenteam, en een visie gericht op inclusieve stedelijke ontwikkeling, belooft deze locatie een boeiende toekomst als bruisend centrum van activiteit en groen.

Oostende, 1 april 2024

Waar ooit het geklater van water weerklonk en zwemmers hun banen trokken, heerst nu een belofte van vernieuwing. De sloop van het oude zwembad aan de Koninginnelaan in Oostende, voltooid begin 2024, markeert het begin van een spannende periode van transformatie voor deze iconische locatie.

Van sloop tot herontwikkeling

Het Autonoom Gemeentebedrijf Oostende, in een synergetische samenwerking met het Stadsatelier Oostende, heeft een ambitieus plan onthuld voor de tijdelijke herbestemming van de zwembadsite. Dit plan, ontstaan uit de behoefte van Stad Oostende om de open ruimte een nieuwe betekenis te geven, belooft tegen de zomer van dit jaar een frisse wind te laten waaien over het terrein. Een multidisciplinair curatorenteam zal belast worden met de invulling van de site, waardoor deze tot de zomer van 2025 een waaier aan activiteiten zal hosten.

Een canvas voor creativiteit

Het project belooft meer te zijn dan een eenvoudige invulling van lege ruimte. Het doel is om alle potenties van het terrein te benutten, met een aanpak die zowel de omgeving respecteert als geen overlast veroorzaakt. Reeds nu, in afwachting van de uitgekozen invulling, wordt het terrein voorbereid met een inzaaiing die het groene karakter van Oostende moet versterken. Daarbij komt de realisatie van ‘de droom van León’ – een weelderig zonnebloemenveld, symbool van groei en hoop, dat deze zomer het licht zal zien.

Samenwerking en visie

Kurt Claeys, schepen van Ruimte en Wonen, benadrukt de rol van het Stadsatelier Oostende als katalysator voor toekomstgerichte stedelijke ontwikkeling. Het is de expertise en visie van deze groep die de basis zal vormen voor de uiteindelijke herinrichting van de site. Deze aanpak is illustratief voor de wijze waarop in Oostende ruimtelijke vraagstukken worden benaderd: innovatief, inclusief en geïnspireerd.

Filip Roelandt, algemeen directeur van het Autonoom Gemeentebedrijf Oostende, licht toe dat het komende jaar in het teken staat van experimenteren en evalueren. De activiteiten en feedback gedurende deze periode zullen essentieel zijn voor het vormgeven van de definitieve bestemming van de site.

Participatie en toekomstplannen

Burgemeester Bart Tommelein stelt duidelijk dat de site niet bestemd is voor residentiële ontwikkeling. In plaats daarvan wordt de focus gelegd op het betrekken van de Oostendenaars bij het vormgeven van deze plek. De uiteindelijke plannen zullen, gesteund door de ervaringen van het curatorenteam en de input van de stadsgenoten, via een participatief traject tot stand komen.

Auteurs tekst: Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be