Nieuw hoofdstuk voor dierenwelzijn in Oostende: groen licht voor dierenasiel met oog voor de omgeving

De stad Oostende en het Blauw Kruis van de Kust hebben samen een belangrijke stap gezet naar de verbetering van dierenwelzijn met de geplande bouw van een nieuw dierenasiel. Dankzij doordachte maatregelen tegen geluidsoverlast, rekening houdend met de bezorgdheden van omwonenden, belooft dit project een positieve invloed op zowel de dieren als de lokale gemeenschap.

In een hartverwarmende wending voor dierenliefhebbers en bewoners van Oostende, heeft de stad onlangs de weg vrijgemaakt voor de bouw van een nieuw dierenasiel. Dit project, een samenwerking tussen de stad en het Blauw Kruis van de Kust, belooft niet alleen een veilige haven voor dieren in nood maar neemt ook de zorgen van de omgeving ter harte door maatregelen tegen geluidsoverlast.

Een toevluchtsoord in wording

De beslissing om een nieuw dierenasiel te realiseren, komt na een dringende behoefte aan betere faciliteiten voor de opvang van verwaarloosde en achtergelaten dieren. Met een genereuze doorgeeflening van maximaal 2,5 miljoen euro door de stad en een vervijfvoudiging van de jaarlijkse werkingssubsidie, belooft dit project een keerpunt te zijn in de zorg voor dieren binnen de gemeenschap.

Harmonie tussen dierenwelzijn en buurtwelzijn

Na bezorgdheid vanuit de gemeenschap over mogelijke geluidsoverlast, heeft de Deputatie de bouwvergunning bevestigd met enkele belangrijke aanpassingen. Deze maatregelen, waaronder de constructie van een geluidsmuur, het binnenhouden van dieren ‘s nachts, en het akoestisch afsluiten van de hokopeningen, tonen een toewijding aan het welzijn van zowel de dieren als de buurtbewoners.

Vooruitzichten en verwachtingen

Met de bevestiging van de vergunning door de Deputatie, en de geplande uitvoering van controlemetingen na ingebruikname, stapt Oostende vol vertrouwen naar de realisatie van een moderne, doordachte accommodatie voor dierenopvang. Dit initiatief onderstreept de stad’s inzet voor dierenwelzijn en de harmonieuze integratie van het asiel binnen de lokale gemeenschap.

Auteurs tekst: Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be