Nieuw gezicht voor Zuidstraat Harelbeke: Een toekomstgerichte transformatie

De Zuidstraat in Harelbeke staat aan de vooravond van een ingrijpende herinrichting, gericht op duurzaamheid en leefbaarheid. Een infomarkt voor geïnteresseerde bewoners wordt gehouden op 22 november in CC het SPOOR.

Datum en locatie: Maandag 20 november 2023, Harelbeke

Een frisse wind in Harelbeke: De Zuidstraat ondergaat een transformatie

In het hart van Harelbeke, staat de Zuidstraat aan de vooravond van een ingrijpende metamorfose. Dit project, dat dieper graaft dan alleen een esthetische opfrissing, betreft een essentiële vernieuwing van het rioleringsstelsel en een algehele herinrichting van de straat, waarbij duurzaamheid en leefbaarheid centraal staan.

Kern van de verandering

Schepen Tijs Naert, een sleutelfiguur in dit vernieuwingsproces, benadrukt dat deze werkzaamheden meer inhouden dan louter een rioleringsupgrade. “We grijpen deze kans aan om, naast de noodzakelijke ondergrondse werkzaamheden, de Zuidstraat een nieuw gezicht te geven. De herinrichting wordt uitgevoerd met oog voor de behoeften van onze inwoners en de leefbaarheid van de buurt,” legt hij uit.

Een duurzame visie

De herinrichting van de Zuidstraat omvat niet alleen een gescheiden rioleringsstelsel, maar ook een nieuw design met faciliteiten die duurzaam verkeer bevorderen. Nieuwe fietsenstallingen worden geïnstalleerd om het fietsgebruik te stimuleren, vooral rond het stationsgebied. Deze aanpassingen zullen de verkeersveiligheid aanzienlijk verhogen. De financiering van de fietsenstallingen wordt volledig gedragen door de NMBS, een samenwerking die door schepen Naert wordt geprezen.

Gemeenschapsvorming en biodiversiteit

Daarnaast wordt er ruimte gecreëerd voor ontmoetingsplaatsen, waardoor de omgeving niet alleen aantrekkelijker wordt voor inwoners en bezoekers, maar ook voor natuur en biodiversiteit. Dit project gaat verder dan enkel stadsvernieuwing; het draagt bij aan klimaatbestendigheid en versterkt het lokale ecosysteem.

Energie van de toekomst

Als kers op de taart wordt in het gebied een warmtenet aangelegd, wat de beschikbaarheid van duurzame energie ten goede komt.

Infomarkt voor inwoners

Op woensdag 22 november organiseert de gemeente een infomarkt in CC het SPOOR, van 17 tot 20.30 uur. Hier kunnen buurtbewoners alle plannen en ontwerpen inzien en vragen stellen. De toegang is vrij, vooraf inschrijven is niet nodig. Deze ambitieuze herinrichting van de Zuidstraat is een duidelijk teken van de toewijding van Harelbeke aan een duurzame en gemeenschapsgerichte toekomst.

Contactgegevens: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tijs Naert, schepen van stadsvernieuwing, via tijs.naert@harelbeke.be, of Yann Raes, beleidsmedewerker ingenieur, via yann.raes@harelbeke.be.

Tekst: Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be