Nederlandse Westerscheldetunnel wordt tolvrij: Een nieuwe fase voor Zeeland

Per 2025 wordt de Westerscheldetunnel tolvrij voor personenverkeer, een besluit genomen door Minister Harbers en gedeputeerde Van der Maas. Deze beslissing komt tegemoet aan een langgekoesterde wens van de Zeeuwen en belooft positieve effecten op de leefbaarheid en economie van de regio.

Datum en locatie: 20 november 2023, Zeeland

Een historische overeenkomst: Tolvrije toekomst voor Westerscheldetunnel

In een historische stap vooruit voor de provincie Zeeland, hebben Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Van der Maas een overeenkomst gesloten om de Westerscheldetunnel per 2025 tolvrij te maken voor personenverkeer. Deze langverwachte ontwikkeling, die een wens van de Zeeuwen vervult, markeert een belangrijk keerpunt in de regionale connectiviteit en economie.

Een belangrijk moment voor Zeeland

Minister Harbers uitte zijn enthousiasme over deze ontwikkeling, benadrukkend dat het tolvrij maken van de tunnel een lang gekoesterde wens van de inwoners van Zeeland vervult. “Dit is niet alleen goed nieuws voor de inwoners van Zeeland, maar ook een bewijs van effectieve samenwerking tussen de provincie en het Rijk,” aldus Harbers. Gedeputeerde Van der Maas, eveneens verheugd over de overeenkomst, benadrukte de positieve impact die een tolvrije tunnel zal hebben op zowel de leefbaarheid als de economie van Zeeland. Hij blijft zich inzetten voor verdere verbeteringen, waaronder het tolvrij maken van de tunnel voor vrachtverkeer.

Financiering en toekomstplannen

De Rijksoverheid draagt 140 miljoen euro bij om de gemiste tolinkomsten tot 2030 te dekken, een stap naar het systeem van Betalen naar Gebruik. Verder zijn er afspraken gemaakt over de periode tot 2033. De Provincie Zeeland zal samen met N.V. Westerscheldetunnel de voorbereidingen treffen om de tolpoortjes daadwerkelijk te openen in 2025.

De Westerscheldetunnel

Meer dan een verkeersader: Sinds de opening in 2003 vormt de Westerscheldetunnel de enige wegverbinding tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen, een cruciale schakel voor de bereikbaarheid binnen Zeeland. Met het tolvrij maken van de tunnel wordt een nieuwe fase ingeluid, waarbij de toegankelijkheid en mobiliteit binnen de provincie aanzienlijk zullen verbeteren, een acht jaar vroegere beëindiging van de tolheffing dan oorspronkelijk gepland. Deze overeenkomst tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Provincie Zeeland is een belangrijke stap in de richting van een beter verbonden en leefbaarder Zeeland.

Tekst: Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be