Nationale hervorming schept nieuwe dimensies voor coöperaties en sociale ondernemingen

Locatie: Hertogstraat 61, 1000 Brussel

Een frisse wind door het land van coöperaties en sociaal ondernemerschap

In een beweging die de structuren van coöperaties en sociaal ondernemerschap in België herdefinieert, heeft de ministerraad twee cruciale voorontwerpen van wet goedgekeurd. Deze stappen zijn gezet op aandringen van Pierre-Yves Dermagne, de Minister van Economie en Vincent Van Quickenborne, de Minister van Justitie. Hun voorstel biedt een nieuw elan aan de Nationale Raad, die nu bekend staat als ‘Nationale Raad voor de coöperatie en de sociale onderneming’.

Diepgravende wijzigingen aan de horizon

Het tweede voorontwerp brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee. De Nationale Raad wordt niet alleen uitgebreid naar vennootschappen die als sociale onderneming worden erkend, maar krijgt ook een nieuwe organisatiestructuur. Deze structuur zal bestaan uit een ‘algemene vergadering’, een ‘algemene raad’ en twee specifieke ‘raden’: één voor de coöperatie en één voor de sociale onderneming.

Nu deze voorontwerpen zijn goedgekeurd, zal de Raad van State haar deskundige mening erover geven.

Pierre-Yves Dermagne op het voorfront

Als vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk, speelt Dermagne een sleutelrol in deze hervorming. Zijn vastberadenheid en visie zijn evident in zijn streven om coöperaties en sociale ondernemingen in België te laten floreren.

Van Quickenborne’s passie voor rechtvaardigheid

Vincent Van Quickenborne, de vice-eersteminister en Minister van Justitie en Noordzee, is eveneens een belangrijke speler in deze hervorming. Zijn toewijding aan de zaak wordt weerspiegeld in zijn inspanningen om de Nationale Raad efficiënter en inclusiever te maken.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be