Nationaal politieoptreden tegen spoorwegintrusies

De Federale Politie van de Spoorwegen voert een landelijke actiedag uit tegen spoorwegintrusies, gericht op het vergroten van de bewustwording rond de gevaren en het voorkomen van ongelukken. Jongeren, een belangrijke doelgroep, worden specifiek aangesproken om hen te wijzen op de risico’s en geldende regels.

Op vrijdag 9 februari organiseert de Federale Politie van de Spoorwegen een landelijke actiedag tegen intrusies op de spoorwegen. Door het hele land zullen op strategische locaties controles worden uitgevoerd om ongeautoriseerde toegang tot de sporen te voorkomen. Het doel van deze aangekondigde actie is primair het vergroten van de bewustwording rond de gevaren van het betreden van de spoorwegen.

Jongeren in het vizier

De focus van deze nationale actiedag ligt vooral op jongeren, die vaak per trein naar school of in hun vrije tijd reizen. Het is van cruciaal belang hen te herinneren aan de geldende regels binnen het spoorwegdomein. Overtreders die zich op de sporen begeven of deze oversteken waar dat niet is toegestaan, riskeren boetes die kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Veiligheid voorop

De actie benadrukt het belang van veiligheid op en rond de spoorwegen. Door gerichte controles, zowel in stations als bij spoorwegovergangen, streeft de politie ernaar ongelukken en gevaarlijke situaties te voorkomen. Het initiatief wordt breed gedragen en heeft als doel een veiligere omgeving te creëren voor zowel treinreizigers als omwonenden van het spoor.

(Tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be)