N-VA uit bedenkingen bij unieke cluster horecaconcessie provinciedomeinen

Het plan van het West-Vlaamse provinciebestuur om een unieke clusterconcessie in te voeren voor de horeca van zeven provinciedomeinen wekt zowel interesse als controverse op. Met een aanbod van 10 miljoen euro aan startkapitaal hoopt de provincie investeerders te lokken, maar stuit op weerstand van N-VA, die de voorkeur geeft aan een benadering die meer kansen biedt aan lokale ondernemers en minder financiële risico’s met zich meebrengt.

West-Vlaanderen – Een nieuwe wind waait door de horeca van de West-Vlaamse provinciedomeinen. Het provinciebestuur stelt voor om de cafetaria’s van zeven verschillende locaties onder één en dezelfde uitbater te brengen middels een zogenaamde clusterconcessie. Dit ambitieuze plan, onthuld tijdens de provincieraad van maart, lokt gemengde reacties uit, vooral vanuit de hoek van N-VA.

Een ambitieus voorstel met een unieke financieringswijze

In het hart van deze strategische ommezwaai ligt een aanlokkelijk aanbod aan potentiële kandidaten: een startkapitaal van 10 miljoen euro, beschikbaar gesteld door de provincie zelf, tegen een vaste intrest van slechts 2%. Opmerkelijk is dat dit kapitaal aan het einde van de concessieperiode niet terugbetaald hoeft te worden.

Een spectrum van locaties en een controversiële beslissing

Deze nieuwe benadering zou in 2026 in werking treden, waarbij één investeerder de uitbating voor zijn rekening neemt van de eet- en drinkgelegenheden in zeven prominente provinciedomeinen: Bergelen in Wevelgem, Bulskampveld in Beernem, De Gavers in Waregem, De Palingbeek in Ieper, Raversyde in Oostende, Tillegem in Brugge, en ’t Veld in Ardooie.

N-VA, vertegenwoordigd door provincieraadslid Wim Aernoudt, stelt grote vraagtekens bij deze aanpak. Volgens Aernoudt zou een systeem dat individuele aanbestedingen mogelijk maakt voor elke locatie, met opties tot clustering van twee of drie locaties, meer kansen bieden aan kleinere ondernemers en de concurrentie bevorderen.

Tussen innovatie en risico

Hoewel het concept van zelfinvestering door de nieuwe uitbaters op basis van een 30-jarige overeenkomst als redelijk wordt beschouwd, roept de financieringsmethode van de provincie, die zich opstelt als een bank, vragen op. Aernoudt wijst op het bijzondere risico van deze strategie en benadrukt dat N-VA dit niet kan steunen.

Een kritische blik op de toekomst

Terwijl de provincie West-Vlaanderen met deze clusterconcessie streeft naar een vernieuwende aanpak in de exploitatie van haar provinciedomeinen, zet de kritische houding van N-VA aan tot reflectie over de balans tussen innovatie en financiële risico’s.

Auteurs tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be