Moordenaar Sofie Muylle voelt zich erg ongelukkig en was voor zijn gevangenisliefje liever in Belgische gevangenis gebleven

Alexandru Caliniuc, veroordeeld voor de moord op Sofie Muylle, is teruggebracht naar Roemenië om daar zijn straf uit te zitten. Ondanks zijn verzet vanwege een liefdesrelatie in zijn Belgische cel en zorgen over de leefomstandigheden in Roemenië, besloot een Roemeense rechtbank dat zijn overlevering zou doorgaan. Er heerst onzekerheid over de uiteindelijke duur van zijn straf in Roemenië.

De verstikkende stilte van het lot

Alexandru Caliniuc, de man die de onuitwisbare smet op zijn ziel droeg door de brute moord op Sofie Muylle in het pittoreske Knokke, is tegen de klamheid van zijn eigen verzet in, teruggevoerd naar de grond waar hij het daglicht voor het eerst zag – Roemenië. Dit, om het gewicht van zijn zonden in een cel van zijn geboorteland te dragen.

Het fatale lot bracht Sofie Muylle in de greep van Caliniuc die noodlottige avond op 22 januari 2017 aan het Knokse strand. Als een schim verdween Caliniuc naar Roemenië na zijn gruweldaad, maar het lange arm van het Belgische recht zou slechts vijf maanden nodig hebben om hem in zijn thuisland te vangen.

Een belofte van overlevering

In een deal, waar de echo’s van beloftes en overeenkomsten nog nazinderen, verzekerde Roemenië in 2017 dat het Caliniuc zou overleveren aan België, mits de garantie van zijn terugkeer na een eventuele veroordeling. Die belofte kwam deze maandag tot vervulling. Als een onvermijdelijke cirkel die zich sluit, werd Caliniuc, begeleid door Belgische waakogen, naar zijn geboorteland teruggebracht.

“Ik voel mij gevangen in de liefde en ik kan haar niet loslaten. ”

Alexandru Caliniuc, moordenaar van Sofie Muylle

Harten gebroken achter tralies

De onrustige ziel van Caliniuc vond enige solace in de Belgische cellen, waar liefde op de meest onverwachte plaatsen ontluikte. Zijn hart vond verbondenheid met een Braziliaanse medegevangene, een man wiens eigen handen ook niet onbesmeurd waren. Dit, samen met zijn zorgen over de omstandigheden in de Roemeense gevangenissen, vormde de kern van zijn verzet tegen de overlevering. Een Roemeense rechtbank echter, zag geen waarde in zijn bezwaren.

De tijdsduur van berouw

Er blijft nog een sluier van onzekerheid hangen over de lengte van Caliniuc’s straf in Roemenië. Hoewel hij in Brugge 25 jaar kreeg toegewezen, suggereert de Roemeense wetgeving dat een mildere bestraffing wellicht in het verschiet ligt. Slechts de tijd zal uitwijzen of gerechtigheid haar belofte waarmaakt.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be