Middelkerke strijdt met verve tegen borstkanker

De actie ‘Pak de tiet’ in Middelkerke staat symbool voor een verenigde strijd tegen borstkanker. Lokale ambtenaren, ondersteund door toegewijde vrijwilligers, werken samen om bewustzijn te vergroten en vrouwen aan te moedigen tot preventieve screening.

In het hart van Middelkerke weerklinkt een krachtige oproep die door merg en been gaat. ‘Pak de tiet’, een campagne zo helder als de ochtendgloren, neemt het voortouw in de bewustwording rond borstkanker. De strijd tegen deze stille indringer die jaarlijks duizenden levens binnensluipt, wordt met vernieuwde urgentie aangebonden.

Een campagne die levens kan redden

Met pamfletten die niet onopgemerkt blijven, heeft het lokale bestuur, in samenwerking met het OCMW, een missie op poten gezet om preventie en onderzoek naar borstkanker te belichten. De inzet is helder: het vergroten van de kansen op herstel door het benadrukken van vroegtijdige detectie.

Gemeenschap als hoeksteen van preventie

Het OCMW en de stad Middelkerke, onder de bezielende leiding van schepen Dirk Gilliaert, erkennen dat de strijd tegen borstkanker een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Daarom hebben vrijwilligers Annie en Machteld, onverschrokken in de gure wind, zich gemengd onder de marktbezoekers. Hun doel? Het verlichten van harten met kennis, want kennis is macht, vooral wanneer het aankomt op gezondheid.

Het cruciale belang van vroege opsporing

Machteld, met een stem die doordringt tot de ziel, legt de nadruk op het belang van de gratis mammografie die de overheid aanbiedt. Een uitnodiging die te vaak genegeerd wordt, terwijl het juist een kans is om het tij te keren tegen deze sluipende vijand.

Een oproep aan de vrouwelijke moed

Schepen Natacha Lejaeghere, wier inspanningen om borstkankerpreventie te benadrukken nooit verflauwen, onderstreept het belang van deze campagne. Middelkerke mag dan wellicht onder het Vlaamse gemiddelde zitten wat betreft screenings, de wil om hier verandering in te brengen brandt als een vuur dat niet gedoofd kan worden.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be