Mariakerkelaan tussen Stuiverstraat en Torhoutsesteenweg van start

Heraanleg met nieuwe fietspaden, brede voetpaden en meer groen

West-Vlaanderen, 30 augustus 2023

De heraanleg van de Mariakerkelaan tussen de Stuiverstraat en de Torhoutsesteenweg in Brugge gaat deze week van start. De werken starten met de vernieuwing van de nutsleidingen en de hoofdaansluitingen.

“Dit deel van de Mariakerkelaan is één van de meest gebruikte schoolroutes in onze stad. Daarom kiezen we ook hier resoluut voor verkeersveiligheid. Zo komen er vrijliggende fietspaden en brede voetpaden. Tegelijk vergroenen we de straat ook fors. Zo maken we het niet alleen een flink stuk veiliger voor onze schoolgaande kinderen, ook de bewoners zullen kunnen genieten van een mooie en groenere buurt”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein.

3 werfzones

De werken worden uitgevoerd in drie werfzones. Zone 1 is het gedeelte van de Stuiverstraat tussen de Mariakerkelaan en de Duivenstraat. Daar wordt nog tot en met vandaag gewerkt aan de kant van de oneven huisnummers. De Tuinstraat is afgesloten. De aannemer plaatst kabels en leidingen dwars op de Stuiverstraat ter hoogte van de Tuinstraat. Het verkeer kan door via tijdelijke verkeerslichten. De bushalte in de Stuiverstraat wordt dan verplaatst naar huisnummer 347.

In diezelfde zone wordt er gewerkt van 31 augustus tot en met 15 september in de Mariakerkelaan tussen de Stuiverstraat en de Schapenstraat.

De Mariakerkelaan tussen de Schapenstraat en de Leeuwerikenstraat vormt zone 2 van 18 tot en met 29 september. Ook het kruispunt aan de Leeuwerikenstraat zit mee in de heraanleg, het kruispunt aan de Schapenstraat niet. De Smedenstraat is een doodlopende straat tijdens de werken.

De laatste zone (zone 3) is de Mariakerkelaan tussen de Leeuwerikenstraat en Torhoutsesteenweg. Er wordt gewerkt van 2 oktober tot en met 27 oktober vanaf het kruispunt met de Leeuwerikenstraat tot aan het fietspad van de Torhoutsesteenweg. Het verkeer kan steeds over het kruispunt met de Kroonlaan. Als de Torhoutsesteenweg afgesloten is, kan het verkeer van de Kroonlaan wegrijden via de Stuiverstraat.

Heraanleg huisaansluitingen

Vanaf 30 oktober worden in alle zones de huisaansluitingen voor water, gas, elektriciteit en internet heraangelegd. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten tijdens de werken, garages blijven bereikbaar. Het einde van de werkzaamheden is voorzien in december 2023.

Wegen- en rioleringswerken

Begin 2024 starten de wegen- en rioleringswerken in deze zones. Voor de start van de werken krijgen de bewoners meer informatie over het ontwerp en de timing tijdens een bewonersvergadering.