Luik en Jemeppe-sur-Sambre zullen eerste Waalse detentiehuizen openen

De eerste Waalse detentiehuizen in Luik en Jemeppe-sur-Sambre zullen binnenkort hun deuren openen. Deze instellingen vertegenwoordigen een nieuwe benadering van strafuitvoering, met de nadruk op re-integratie en zelfredzaamheid. Deze ontwikkeling is een belangrijke stap in de richting van het verminderen van recidive en het overbevolkingsprobleem in gevangenissen.

15 november 2023

In een baanbrekende ontwikkeling voor de Waalse justitie, zijn de eerste detentiehuizen in Luik en Jemeppe-sur-Sambre officieel aangekondigd. Deze nieuwe instellingen markeren een belangrijke verschuiving in de aanpak van strafuitvoering in Wallonië, waarbij de nadruk ligt op zelfredzaamheid en re-integratie van kortgestrafte veroordeelden.

Een nieuwe visie op detentie

Deze kleinschalige detentiehuizen, die zullen worden ingericht in een voormalige jeugdherberg in Luik en op de site van een oude rijkswachtkazerne in Jemeppe-sur-Sambre, symboliseren een fundamentele verandering in het Belgische gevangeniswezen. Ze onderscheiden zich van traditionele gevangenissen door hun focus op zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en het vanaf dag één werken aan re-integratie.

Het doorbreken van de vicieuze cirkel

Deze ontwikkeling volgt op de hernieuwde uitvoering van gevangenisstraffen tussen 2 en 3 jaar sinds september 2022 en tussen 6 maanden en 2 jaar sinds september 2023. Dit beleid heeft als doel de chronische overbevolking in gevangenissen aan te pakken en de spiraal van recidive te doorbreken, welke werd versterkt door de niet-uitvoering van korte straffen.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid voorop

In de detentiehuizen worden de veroordeelden aangemoedigd om verantwoordelijkheid voor hun daden te nemen en actief aan hun toekomst te werken. Het concept van ‘bewoners’ in plaats van ‘gedetineerden’ benadrukt deze nieuwe aanpak, waarbij de bewoners betrokken worden bij dagelijkse huishoudelijke taken en aangemoedigd worden om opleidingen te volgen en werk te vinden.

Resultaten uit Kortrijk als voorbeeld

De positieve ervaringen uit de reeds operationele detentiehuizen in Kortrijk en Vorst tonen aan dat deze aanpak werkt. Een aanzienlijk aantal voormalige bewoners heeft werk gevonden en een nieuw leven opgebouwd, wat bijdraagt aan een vermindering van recidive.

Een toekomstgerichte aanpak

De opening van de detentiehuizen in Luik en Jemeppe-sur-Sambre is een stap vooruit in de modernisering van het Belgische gevangeniswezen. Deze aanpak wordt gekenmerkt door een balans tussen rechtvaardigheid en menselijkheid, met als doel een veiligere en rechtvaardigere samenleving.

( Tekst: Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )