lokale helden in het Torhouts jeugdhuis !

De enthousiaste groep vrijwilligers van het jeugdhuis wil zichzelf onderscheiden van een gewoon, commercieel café. Zo wil het jeugdhuis een ontmoetingsplaats zijn waar jongeren actie kunnen ondernemen, verantwoordelijkheid leren opnemen en leren samenwerken. Het is een plaats voor en door jongeren.

“Om dit in goede banen te leiden werken jeugdhuis De Troubadour en het lokaal bestuur samen aan de hand van een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst wordt enerzijds het engagement van het lokaal bestuur geregeld, anderzijds bepaalt het ook de doelen en acties van zowel het lokaal bestuur, als het jeugdhuis. Zo engageert het jeugdhuis zich onder andere om zich te richten op jongeren tussen 16 en 26 jaar en in te zetten op verbinding door een laagdrempelige ontmoetingsplaats te zijn voor jongeren”, aldus schepen van jeugd, Lieselotte Denolf.

De overeenkomst liep op z’n einde en was dus toe aan hernieuwing. Voor het uitvoeren van deze nieuwe overeenkomst ontvangt het jeugdhuis een huursubsidie van 475 euro per maand – een verhoging van 75 euro per maand in vergelijking met de vorige overeenkomst – en daarnaast een werkingssubsidie van 1940 euro per jaar. De vaste werkingssubsidie wordt aangewend om de medewerkers van het jeugdhuis te ondersteunen in hun werking. Zo kunnen ze organiseren, maar ook vormingen volgen. Jaarlijks brengt het jeugdhuis verslag uit van de ondernomen acties in een werkingsverslag. Op basis daarvan wordt een beslissing genomen over het al dan niet (volledig) uitbetalen van de subsidies.

“Het convenant 2022 – 2024 is de doorstart van een positieve samenwerking voor de komende drie jaar waarmee we ons verder kunnen focussen op onze niet-commerciële doelen”, zo stelt co-voorzitter Louis Goossens.

Lokale Helden op zaterdag 30 april

Naast het hernieuwen van de samenwerking tussen het lokaal bestuur en het jeugdhuis wordt ook samengewerkt aan het evenement ‘Lokale Helden’ op zaterdag 30 april. De jeugddienst ondersteunt het jeugdhuis bij de uitwerking van dit evenement, het jeugdhuis ontvangt op hun beurt een budget voor de uitwerking ervan.

Op zaterdag 30 april kan je vanaf 14 uur in het jeugdhuis terecht voor enkele workshops zoals een initiatie graffiti en drum en heel wat leuke plaatjes van enkele startende DJ’s. ‘s Avonds kan je er terecht voor drie showcases van lokale muzikanten, waaronder Subatomic Strangers en CYNN’.

Alle informatie is binnenkort terug te vinden via www.torhout.be/lokalehelden of via het Facebookevenement.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *