Lichtervelde : ingebruikname van de nieuwe klassen basisschool Het Beverbos

Een huzarentocht van negen jaar

Op 1 september 2018 kreeg het Beverbos eindelijk, 9 jaar na de eerste ontwerpschetsen, groen licht om te starten met de verbouwingswerken. De verbouwing werd in twee grote delen opgesplitst. De eerste fase was het afbreken van de toenmalige kleuterklassen en deze vervangen door een nieuw kleutercomplex. De tweede fase is het slopen van de turnzaal en refter en eveneens te vervangen door een nieuw complex. De eerste fase is zo goed als af en tijdens de krokusvakantie werd met man en macht alles in gereedheid gebracht om het nieuwe kleutercomplex in gebruik te nemen. Daarnaast was ook alle hens aan dek om refter en turnzaal een tijdelijke plaats te geven in de bestaande gebouwen om te kunnen starten met volgende fase. Vanaf halfweg maart wordt gestart met de afbraak van het bestaande refter-turncomplex. Het is de bedoeling om tegen volgende winter reeds droog te zitten in het nieuwe gebouw.

Nieuwe gebouwen voor de kleuters en co-teachingklas voor het eerste leerjaar

Het nieuwe gebouw, waar onze kleuters maandag les zullen krijgen, bestaat uit een grote centrale speelruimte die in een 3-tal grote zones kan verdeeld worden met scheidingsgordijnen. Hier zal een bewegingsruimte, praat- en onthaalruimte en poppenkastruimte waar ook het digitale bord komt. Verder zijn er 2 units die bestaan uit 2 verschillende klaslokalen die in verbinding staan met een sanitair blok en een EHBO ziekenboeg met rustbed. Voor de peuters is dit in combinatie met een douche voor het peuters die een ‘accidentje’ hebben. Elke unit is van 3 schuifwanden voorzien. Een schuifwand die de twee klassen kan tot 1 grote ruimte maken. Verder kan elke klas ook de schuifwand open zetten om zo verbinding te hebben met de centrale speelhal. Op de bovenverdieping neemt het eerste leerjaar intrek in een ‘coteachklas’. Zij beschikken over een hele ruime klas, eveneens met mobiele wand, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om vlot met beide klassen samen te werken. In de ruime klassen van het eerste leerjaar bestaat ook de mogelijkheid om nog een aantal hoekjes en onthaalbankjes te voorzien zodat de overgang tussen kleuter en lager wat kleiner wordt.

Avontuurlijke speelplaats

Aangrenzend aan de kleuterklassen werd meteen de speelplaats aangepakt. We beschikken nu over een avontuurlijke speelplaats met een grote fietslus en zandbak. De kleuterklassen geven rechtstreeks uit op deze speelplaats zodat onze kleuters in drogere en warmere tijden gebruik kunnen maken van de fietslus en zandbak. We zien er alvast naar uit en zijn trots op ons nieuwe complex dat toch wel 21ste-eeuws onderwijs uitstraalt!

Volgende fase: nieuwe sportzaal

Vanaf nu start de volgende fase, eind maart wordt de refter en sportzaal afgebroken. Langs de straatzijde komt de nieuwe sportzaal, waardoor ze makkelijker toegankelijk zal zijn en de refter komt in de plaats van de oude sportzaal. Einde werken is voorzien tegen het paasverlof 2021.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *