Leerlingen duiken in het verleden tijdens Studiedag Koloniale Sporen in Oostende

De Grote Post in Oostende vormde het decor voor een belangrijke studiedag over koloniale sporen in de stad, bijgewoond door 368 secundaire scholieren. De dag bood interactieve wandelingen en diepgaande lezingen aan, met als doel het verleden te verbinden met hedendaagse reflecties.

Oostende, 9 november 2023 – 09:00 uur, De Grote Post

Donderdagmorgen, toen de klok negen slagen telde en dit precies op 9 november, werd De Grote Post het toneel van een historische ontdekkingsreis. Niet minder dan 368 scholieren uit de derde graad secundair onderwijs namen deel aan een diepgaande studiedag, opgedragen aan de koloniale voetsporen die zich in de stad bevinden.

Een spoor van het verleden in het heden

Deze dag maakt deel uit van een breder traject waarbij Stad Oostende, in dialoog met haar inwoners, zich buigt over de koloniale nalatenschap in de publieke ruimte. Een erfenis die vragen oproept en waarbij de stad het initiatief nam om samen met de burgers deze historie te heroverwegen.

Een vraag voor onderwijs en sensibilisering

Gedreven door een sterke vraag vanuit scholen om jongeren te sensibiliseren en te informeren, slaat Stad Oostende de handen ineen met het middenveld en onderwijsinstellingen. Het resultaat is een studiedag die de jonge geesten uitnodigt om kritisch en reflectief te kijken naar een periode die nog steeds zijn invloed laat gelden.

De stem van de jeugd

Schepen Silke Beirens benadrukte het belang van deze dag als een kans voor de jeugd om zich uit te spreken en samen te reflecteren over de betekenis van deze koloniale sporen. De intentie is om een voortdurende dialoog aan te moedigen en het collectieve bewustzijn te voeden.

Een wandeling en dialoog door de tijd

De scholieren hadden de keuze tussen twee verschillende wandelingen, ontwikkeld in samenwerking met ervaren gidsen, en twee lezingen. De dialoog met acht gidsen ging dieper in op de rol en betekenis van koloniale elementen in onze hedendaagse samenleving.

Inzichten vanuit Congo

In De Grote Post waren het Moussa Don Pandzou en Katrien Vanderschoot die, door hun inzichten over de huidige situatie in Congo en de blijvende gevolgen van het koloniale tijdperk, de leerlingen meenamen op een intellectuele reis.

Een dag van kennis en bewustwording

De studiedag werd een moment waarop de paden van verleden en heden elkaar kruisten, en de jongeren werden uitgenodigd om met een open blik te kijken naar de wereld rondom hen.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be