Langemark-Poelkapelle verwelkomt nieuw geboortebos

Langemark-Poelkapelle viert de aanleg van een nieuw geboortebos, een initiatief dat ecologie en recreatie samenbrengt en bijdraagt aan Vlaanderens bosuitbreidingsplan.

Langemark, 17 februari 2024 – De gemeente Langemark-Poelkapelle markeert een groene mijlpaal met de aanleg van een geboortebos in de Hooyaardstraat. Dit initiatief, dat plaatsvond op zaterdag 17 februari, voegt een bos van twee hectare toe aan het landschap, verrijkt met meer dan 3.200 bomen en planten. Dit nieuwe bos vormt een belangrijke ecologische en recreatieve aanwinst voor de gemeente en sluit naadloos aan bij de Vlaamse doelstelling om tegen 2024 4.000 hectare extra bos te realiseren.

Een decennium van natuurontwikkeling

De locatie voor het geboortebos is niet nieuw voor natuurinvesteringen. Sinds 2011 heeft deze plek een ecologische en landschappelijke transformatie ondergaan, met de aanleg van drie waterpoelen en de beplanting van streekeigen flora. Deze elementen blijven behouden in het ontwerp van het nieuwe bos, waarbij de poel dichtst bij de Hooyaardstraat verder wordt uitgediept in samenwerking met Regionaal Landschap Westhoek, mede om de habitat van de kamsalamander te beschermen.

Diversiteit in beplanting

Het geboortebos zal bestaan uit een mix van inheemse boom- en struiksoorten, waaronder hazelaars, meidoorns, kornoeljes en diverse soorten fruitbomen, eiken, lindes, beuken, esdoorns, berken en wilgen. Deze diversiteit garandeert een rijk bos dat een thuis biedt aan vele insecten, vogels en andere bosbewoners.

Een bos vol leven

De Bosgroep IJzer en Leie, samen met talrijke vrijwilligers en gezinnen, hebben hun krachten gebundeld om dit bos tot leven te brengen. Opvallend is het initiatief waarbij 379 kinderen, geboren tussen januari 2013 en november 2023, hun eigen boom hebben geplant. Deze persoonlijke bijdrage wordt vereeuwigd met een geboortebord langs de bosdreef van zwarte populieren, een tastbare herinnering aan deze bijzondere dag.

Warmte en gemeenschapszin

Dankzij de samenwerking met de Gezinsbond Langemark-Poelkapelle konden de deelnemers op deze koude februaridag genieten van een warm drankje, wat de sfeer van gemeenschapszin en betrokkenheid versterkte.

Een uitgestelde aanplanting

Oorspronkelijk was de aanplant van het geboortebos gepland in de Boezingestraat, maar door hevige regenval en een verzadigde bodem is dit uitgesteld naar het najaar van 2024. Dit benadrukt de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de gemeente en haar partners in het nastreven van groene doelen.

Voor meer informatie:

(Tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be)