Landbouwinnovatie: Naar een duurzamer decennium

De Living Soil Academy introduceert een revolutionaire opleiding die Vlaamse boeren voorbereidt op de uitdagingen van het veranderende klimaat door natuurlijke landbouwmethoden te bevorderen.

Toekomstgericht landbouwen

Het Vlaamse landschap wordt niet alleen gekenmerkt door schilderachtige taferelen, maar ook door zijn landbouwers. Landbouwers die nu, dankzij de Living Soil Academy, het pad effenen voor een duurzamere, natuurlijkere manier van telen.

Het agro-ecologische revolutie

Vlaanderen, in vergelijking met Wallonië en Frankrijk, heeft een inhaalslag te maken als het gaat om agro-ecologie. Twee voorvechters van deze beweging, Louis De Jaeger en Alain Peeters, hebben de handen ineengeslagen om de Vlaamse boeren hierin te begeleiden. Zij lanceren een transitie-opleiding die de nadruk legt op het belang van een harmonie tussen landbouw en natuur.

De natuur als bondgenoot

De wereld om ons heen verandert: van droogte tot intense stormen. Toch biedt moeder natuur ons ook de oplossingen. Door het combineren van traditionele landbouwpraktijken met de natuur kunnen we deze uitdagingen aangaan. Louis De Jaeger legt uit: “Wanneer we de natuur toestaan om haar gang te gaan, bijvoorbeeld door regenwormen de bodem te laten verrijken, kunnen we het gebruik van pesticiden en meststoffen drastisch verminderen.”

Een frisse blik op landbouw

De eerste lichting van de opleiding was een succes. Twintig boeren zijn nu uitgerust met kennis en technieken om op een natuurlijke wijze hun land te bewerken. Deze boeren hebben in korte tijd geleerd van en met elkaar, en hebben nieuwe methodes ontwikkeld die hen helpen om veerkrachtiger en efficiënter te zijn in hun vak.

De verloren helpers van de bodem

Na de Tweede Wereldoorlog koos de mensheid voor chemische oplossingen om de voedselproductie te maximaliseren. Echter, de overmatige afhankelijkheid van chemische producten heeft ertoe geleid dat we natuurlijke helpers zoals regenwormen, bacteriën en schimmels zijn vergeten. Deze natuurlijke organismen kunnen landbouwers helpen om de bodem te verrijken en te beschermen tegen ziekten en plagen.

Samen sterk

De diversiteit van deelnemers aan de opleiding – zowel biologische als conventionele boeren – toont de wil aan om samen te werken voor een duurzamere toekomst. De initiatiefnemers, gesteund door Kairafund, blijven zoeken naar steun om meer boeren de kans te geven deel te nemen aan deze transitie.

Voor meer informatie:
Neem contact op met Louis De Jaeger via telefoonnummer: 0474 38 29 38 of bezoek de website: www.livingsoilacademy.com

(Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen www.westnieuws.be )