Kwestie in Koksijde: Een serre of een tuinpaviljoen? Een storm of een storm in een glas water?

N-VA-kopstuk Sander Loones wordt beschuldigd van het overtreden van bouwregelgeving in een VEN-gebied in Koksijde. Hij heeft een gazon en een kleine serre aangelegd op een stuk land dat onder ecologische bescherming valt. Terwijl Loones beweert dat alle aanpassingen met de juiste vergunningen zijn gedaan, is er een klacht ingediend en een onderzoek wordt gestart.

Bouwovertreding of simpele vergissing?

In het Vlaamse Koksijde staat N-VA-kopstuk Sander Loones onder de spotlights. Het Kamerlid heeft volgens De Standaard op zijn grondgebied een gazon en tuinpaviljoen laten aanleggen. Wat de situatie complex maakt, is dat dit stuk land in een VEN-gebied ligt, wat staat voor Vlaams Ecologisch Netwerk, een bescherming voor de meest waardevolle en gevoelige natuurgebieden van Vlaanderen.

Geschiedenis van het perceel

In 2015 kreeg Loones van het lokale gemeentebestuur groen licht om een oude villa, die gekenmerkt stond als ‘karaktervol patrimonium’, om te bouwen naar een nieuwbouwwoning. Deze toestemming kwam na een positief advies van Natuur en Bos, weliswaar met specifieke voorwaarden, waaronder het niet extra verharden van de tuin. Desondanks werd een deel van het beschermde VEN-gebied met duinbeplanting genivelleerd voor de aanleg van een gazon. Later werd op dit gazon nog een tuinpaviljoen, of volgens Loones, een serre van 2 op 3 meter, geplaatst.

Een buurtbewoner heeft recentelijk een klacht ingediend over deze ontwikkelingen. Als reactie hierop is Loones officieel aangeschreven door de politie betreffende een mogelijke bouwovertreding. De Natuurinspectie is ook van plan een onderzoek te starten.

Verdediging door Loones

Sander Loones heeft publiekelijk verklaard zich niet bewust te zijn van enig kwaad. Hij wijst erop dat alle verbouwingen zijn uitgevoerd met de juiste vergunningen en in lijn met de informatie verstrekt door de bevoegde instanties. Na de ingediende klacht heeft hij direct actie ondernomen om de procedure te volgen.

In een reactie op het sociale media platform, Op X, benadrukte hij dat zijn tuin al decennialang een grasveld is en bekritiseerde hij de berichtgeving van De Standaard over deze kwestie.

De mediastorm

Sander Loones uitte zijn ongenoegen over hoe het nieuws is gebracht. Volgens hem schetste De Standaard een vertekend beeld door te stellen dat zijn tuin een waardevol natuurgebied is en door zijn serre te beschrijven als een ‘tuinpaviljoen’. Hij benadrukte ook dat er nog geen volledige bestuurlijke procedure is gestart en er nog geen compleet dossier is, waardoor hij het gevoel heeft al veroordeeld te zijn in de nationale pers.

Politici worden terecht aan hoge normen gehouden, maar Loones stelt de vraag of deze normen ook voor de media zouden moeten gelden.

( Tekst: Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )