Kwelling in de Schaduw van Izegem

De Onrustige Ziel

In de duisternis die Izegem overschaduwde, bevond zich een man van tweeënvijftig winters, wiens hiel door ‘t noodlot was gevangen. Hoewel hij aanspraak maakte op onschuld, oordeelde de rechter over hem met een vorstelijke scherpte. Hij oordeelde: “Niet enkel de oogst van uw daden, maar de voorbereiding op het zaaien ervan is wat u te schande maakt.” De pleitbezorger van de gekwetste vrouw zei: “Zij leeft enkel door het meest felle verzet tegen de storm van zijn razernij.”

De Noodlottige Nacht

De zon daalde ten tweeden en driemaal twintigsten keer, na de hartstocht verweven met tien winters, verwoest door de tijd, die scheurde als een kleed, als een lint. Ontsteld door de gedachte dat zijn eens geliefde nu de tijd deelde met een andere, dook de man, bekend als P.D., in de kolkende poel van obsessie en waanzin. Hij spon het web van dreigingen, berichten gevuld met het donkerste van zijn intenties. Bewerend dat zijn voornemen vredig was, doch de rechter zag de rauwe waarheid – P.D. was klaar om zijn donkere beloften waar te maken.

De Kwade Bedoelingen

Als een schim in de nacht, met de bedrieglijke verschijning van een bivakmuts, en handschoenen als een tweede huid, bewapende P.D. zich met een ijzeren staaf en een rol kleverige onderwerping. Hij sloop haar kamer binnen, als een wolf die zijn prooi besluipt. Zijn greep was als een bankschroef om haar keel, zijn dreigementen schriller dan de kille wind. Haar verzet was moedig, doch het geweld liet zijn sporen achter: pijnlijke stoten, een gebroken oogkas, en de mogelijkheid van blijvende verblinding.

Het Oordeel

Met zijn daden naakt voor de wereld, werd hij veroordeeld tot vijf jaar van opsluiting, als een vogel gekooid in de smeedijzeren bars van gerechtigheid. Maar ‘t lot was mild, waarvan drie waren voorwaardelijk. Verplicht tot begeleiding voor zijn kwellingen van de geest, die zijn razernij en overmatig drankgebruik voedden. Het slachtoffer van zijn hartstocht ontving een schadevergoeding, zo tijdelijk als de lucht op een morgen in de lente, van vijfduizend euro’s glans.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )