Koekelarebos in de greep van sluikstorters

Een majestueus stukje natuur, Koekelarebos. Een plek waar rust en sereniteit de overhand nemen, en waar men zou verwachten respectvol om te gaan met de natuurlijke omgeving. Maar zelfs hier is er een schaduwzijde.

Een geluid vanuit het hart

Shane Dayer, een dramastudent aan LUCA School of Arts in Leuven en inwoner van Koekelare, trok aan de bel. De sereniteit van het bos wordt verstoord door afval. Shane stelde vast dat er sprake is van een groeiende onverschilligheid tegenover de groene parel en nam zijn verantwoordelijkheid door contact op te nemen met de verantwoordelijke instanties.

De klok terugdraaien is geen optie

Koen Maertens, ANB Boswachter, reageerde fel op de groeiende nonchalance van bezoekers. “Ooit waren er afvalbakken in onze bossen. Ze puilden uit vanwege iedereen die hier een gratis dumpplaats vond.” Het ANB staat voor een helder standpunt: bezoekers moeten verantwoordelijk zijn voor hun afval. Het principe van ‘leave no trace, only footsteps’ wordt gehanteerd.

De roep om actie

Het probleem van sluikstorten heeft zich dus niet enkel genesteld in het bos, maar ook in de harten van degenen die de zorg voor dit bos op zich nemen. Met pictogrammen wordt geprobeerd bezoekers erop te wijzen hun afval niet achter te laten. Maar, zoals Maertens betoogt, “respect van bezoekers voor hun groene omgeving is nog nooit zo laag geweest.”

Een samenleving in spiegelbeeld

De vraag rijst, waar komt dit gebrek aan respect vandaan? Sociologisch gezien weerspiegelt het gedrag van de mens in de natuur zijn houding in de samenleving. Filosofisch gezien vormt de omgang met de natuur een reflectie van onze innerlijke waarden. Psychologisch gezien lijkt er een collectieve onverschilligheid te zijn ontstaan.

Hoop in tijden van wanhoop

Ondanks de hartstochtelijke woorden van de boswachter is er ook ruimte voor actie. Er zijn initiatieven zoals het Mooimakersproject, dat zwerfvuilzakken aanbiedt. Maar het blijft een uitdaging. Want zoals Maertens treffend concludeert: “Als dit het lot is van mijn job: afval opruimen, dan dank ik hiervoor.”

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be