Klopjacht in Brugge blijkt vals alarm

In de schaduw van de muren van de gevangenis van Brugge, was er een zinderend moment waarin twee gedetineerden, gevangen in de klauwen van het rechtssysteem, naar verluidt hun vrijheid hadden herwonnen. Een flard van hoop, een zweem van vrijheid, zo vluchtig als een zomerbries. Maar als een luchtspiegeling in de woestijn, bleek het niet meer dan een illusie.

De achtervolging van schimmen

Gedreven door een onverzettelijke wil om hun plicht te vervullen, haastten agenten zich vanuit verschillende zones naar de gevangenis, de drang naar rechtvaardigheid brandend in hun ziel. De hemel werd doorboord door het geluid van wieken, als een valk die zijn prooi in het vizier heeft, toen een helikopter zich bij de zoektocht voegde.

Waar rook is, is niet altijd vuur

Hoewel de autoriteiten de ontsnapping aanvankelijk bevestigden, is voorzichtigheid in zulke tijden een bondgenoot. De waarheid, als een schuchter dier, heeft soms tijd nodig om zich te tonen. En deze waarheid was dat het alarm vals was. Wat eerst leek op een spannend verhaal van ontsnapping, werd uiteindelijk een herinnering aan de wispelturigheid van perceptie.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be