Kleurrijke stappen naar een inclusiever West-Vlaanderen

West-Vlaanderen neemt voortouw in regenbooginitiatief

Naar aanleiding van een initiatief van Vlaams parlementslid Brecht Warnez, heeft minister Lydia Peeters groen licht gegeven aan elke gemeente met de wens voor een regenboogzebrapad. Nu schitteren er in West-Vlaanderen 23 nieuwe regenboogzebrapaden, waarmee de provincie een pioniersrol opneemt in Vlaanderen.

Het regenboogzebrapad is niet slechts een oversteeplek. Het symboliseert de roep om inclusie en gelijkheid, en benadrukt dat iedere ziel – ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit – thuis hoort in onze samenleving. Sinds de onthulling van het allereerste regenboogzebrapad in Gent, heeft het fenomeen een domino-effect veroorzaakt, met talloze gemeenten die volgen in deze beweging.

Stijgend aantal aanvragen: West-Vlaanderen aan de top

In totaal hebben 33 Vlaamse gemeenten hun interesse kenbaar gemaakt voor het aanleggen van een regenboogzebrapad. Ofschoon enkele voorstellen stuitte op hindernissen zoals locatieproblemen, staan er inmiddels 23 nieuwe regenboogzebrapaden. West-Vlaanderen, schouder aan schouder met de provincie Antwerpen, leidt de weg met de meeste gerealiseerde zebrapaden. Ter vergelijking: Limburg heeft er negen tot stand gebracht.

Vijf gemeenten in West-Vlaanderen, waaronder De Haan en Kortrijk, hebben goedkeuring verkregen maar moeten hun regenboogzebrapad nog realiseren.

Investeren in diversiteit en inclusie

De investering in deze kleurrijke zebrapaden is niet louter financieel. Terwijl de gemiddelde kosten voor de installatie rond de 3.000 euro schommelen, is de werkelijke waarde ervan onmeetbaar: een stap richting een wereld waar iedereen zichzelf mag zijn en geaccepteerd wordt.

Contact: Brecht Warnez, Vlaams Parlementslid & Schepen in Wingene, brecht.warnez@vlaamsparlement.be

( tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )