Kerk van de Katholieke beschermheilige van de Zeebrugse vissersgemeenschap wordt overgedragen aan Orthodoxe Parochie

De stad Brugge slaat een brug tussen verleden en toekomst met de overdracht van de Stella Mariskerk aan de Rooms-Orthodoxe Metropolis van Westelijk en Zuidelijk Europa. Dit initiatief staat symbool voor culturele diversiteit en toewijding aan het behoud van erfgoed, terwijl het tevens zorgt voor een duurzame toekomst van het gebouw.

Brugge, 02 april 2024

In het hart van een oude kuststad, waar de zee en het land in een eeuwige dans verstrengeld zijn, rust een verhaal geweven uit de draden van geloof, hoop en de onstuimige zee. Het is het verhaal van de Stella Maris, de Ster der Zee, de beschermheilige van de vissers, die hun leidster is door de donkerste stormen en de gids naar veilige haven.

Een eeuwenoud geloof

Sinds de Middeleeuwen hebben generaties vissers hun netten in de diepe, onvoorspelbare wateren geworpen, hun lot in de handen van Maria leggend. Zij, de Stella Maris, werd het licht dat flikkerde in de duisternis, een baken van hoop in de razende stormen die de kust teisterden. Haar naam werd gefluisterd op de wind, een smeekbede voor bescherming en voorspoed.

De belofte van de Stella Maris

In deze stad, gebouwd op de ruggen van degenen die de zee trotseerden, stond een kerk, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Ster der Zee. De kerk, een monument van geloof en toewijding, stond centraal in de levens van de gemeenschap. Het was hier dat de vissers kwamen bidden voor hun veilige terugkeer en waar families hun dankbaarheid toonden bij elke behouden vaart.

Een tijd van verandering

In een sfeer van vernieuwing en culturele integratie heeft de stad Brugge een belangrijke stap gezet met de overdracht van de Stella Mariskerk aan de Rooms-Orthodoxe Metropolis van Westelijk en Zuidelijk Europa. Deze beslissing markeert een bijzonder moment in de geschiedenis van het religieuze erfgoed van de stad.

Een kerk met geschiedenis krijgt nieuwe hoedanigheid

De Stella Mariskerk, in 1952 opgericht en gewijd als ‘Onze-Lieve-Vrouw Ster der Zee’, verliest haar oorspronkelijke functie als locatie voor de Rooms-Katholieke eredienst. Schepen Mercedes Van Volcem, verantwoordelijk voor Eigendommen, licht toe dat, na de buitengebruikstelling voor de Rooms-Katholieke eredienst, de stad Brugge besloot om het gebouw over te dragen aan de huidige huurder.

Van huur naar eigendom: een duurzame toekomst

De Rooms-Orthodoxe Metropolis, momenteel huurder van het pand, neemt niet alleen de koop op zich maar verbindt zich tevens tot de renovatie van dit markante gebouw. “Het college stemde unaniem in met de verkoop van de Stella Mariskerk aan de Rooms-Orthodoxe metropolis,” bevestigt schepen Van Volcem.

Kosten renovatie zijn voor rekening koper

Burgemeester Dirk De fauw uit zijn tevredenheid over deze transactie: “Het is een genoegen dat we voor de Stella Mariskerk een passende bestemming hebben gevonden. We zijn verzekerd van de goede zorgen van de nieuwe eigenaren en de duurzame renovatie die het gebouw zal ondergaan, waarbij de kosten voor de renovatie volledig voor rekening van de koper zijn.

Auteurs tekst: Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be