Jong N-VA 1302 pleit voor stembereikbaarheid voor studenten tijdens examenperiode

Jong N-VA 1302 benadrukt het belang van toegankelijk stemmen voor studenten tijdens de examenperiode en roept onderwijsinstellingen op om rekening te houden met de verkiezingen bij het plannen van examens. Volmachtstemmen wordt aangeboden als een haalbare optie voor wie niet persoonlijk kan stemmen.

In aanloop naar de cruciale verkiezingen op 9 juni voor de Vlaamse, Federale en Europese niveaus, benadrukt Jong N-VA 1302 de noodzaak voor onderwijsinstellingen om rekening te houden met de stemmogelijkheden van studenten. Met ongeveer 500.000 studenten die voor het eerst hun stemrecht zullen uitoefenen tijdens hun blokperiode, roept de organisatie op tot maatregelen die het stemproces faciliteren.

Belang van deelname aan verkiezingen

Giovanny Saelens, lid van Jong N-VA 1302, onderstreept het belang van deze verkiezingen, vooral voor jongeren die voor de eerste keer gaan stemmen. De toekomstige uitdagingen op federaal niveau en de transitie naar de arbeidsmarkt maken het cruciaal voor deze generatie om hun stem te laten horen. Het pleidooi van de organisatie aan universiteiten en hogescholen is duidelijk: bied studenten de kans om hun democratische plicht te vervullen zonder hun academische verplichtingen te hinderen.

Fysiek stemmen versus examenschema’s

De voorkeur van Jong N-VA 1302 gaat uit naar fysiek stemmen, waarbij wordt aangedrongen op het vermijden van examenplanning op de dag van de verkiezingen en de dag erna. Arthur Buckens, student en bestuurslid, wijst op de stress die ontstaat door het laat vastleggen van examenschema’s, in zijn geval in Leuven, terwijl hij in Zwevegem verwacht wordt te stemmen.

Volmachtstemmen als oplossing

Als alternatief voor situaties waarin studenten niet persoonlijk kunnen stemmen, wordt het systeem van volmachtstemmen aangehaald. Jong N-VA 1302 vraagt onderwijsinstellingen om duidelijk te communiceren over de procedures voor volmachtstemmen en, indien mogelijk, volmachtformulieren beschikbaar te stellen aan studenten. Anke Seynaeve sluit af met de oproep om deze faciliteit toegankelijk te maken voor alle studenten, ongeacht of ze op de verkiezingsdag een examen hebben.

Informatie en ondersteuning

Voor meer informatie over volmachtstemmen verwijst Jong N-VA 1302 naar de officiële website van de overheid. De organisatie benadrukt het belang van toegankelijke informatie voor studenten om hun stemrecht uit te oefenen, ondanks de uitdagingen van de examenperiode.

Meer info over volmachten vind je op de officiële website van de overheid:
https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-wat-als-men-niet-beschikbaar-is-op-de-dag-
van-de-stemming/stemming-bij-volmacht

Voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met:
Mike Verslijpe – 0472 02 39 59 – mike.verslijpe@n-va.be

(Tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be)