Jalsa Salana 2023: Het Tomorrowland van de Moslimwereld’ Vestigt Wereldrecord met Meer dan 50.000 Deelnemers in het Verenigd Koninkrijk

Wereldwijde Moslimgemeenschap Trekt 50.000 Bezoekers in het Verenigd Koninkrijk

Voor de tweede keer had ik de eer om als officiële gast aanwezig te zijn bij de grootste wereldwijde bijeenkomst van moslims in het Verenigd Koninkrijk. Deze bijeenkomst, bekend als Jalsa Salana, trok meer dan 50.000 bezoekers uit de hele wereld. Gehouden in het Britse zomerweekend van 28,29 en 30 juli 2023, bracht deze bijeenkomst een diversiteit van mensen samen in een sfeer van wederzijds respect en toewijding. Meer dan 5000 mensen werkten trouwens als vrijwilligers mee aan de grootse organisatie van deze conferentie.

Conferentie Highlights

De conferentie begon met gebeden, gevolgd door de ceremonie van het hijsen van de Liwa-e-Ahmadiyyat, een vlag die spirituele eenheid en doel symboliseert. Verder werden teksten uit de Heilige Koran gereciteerd in zowel Urdu als Perzisch, wat de internationale aard van de bijeenkomst onderstreepte. Een opvallend moment was de toespraak van Hazrat Amirul Momineen Khalifatul Masih V, die spirituele leiding en wijsheid aan de bijeenkomst gaf. Zijn woorden werden ontvangen als begeleiding op het pad naar spirituele verlichting.

Dieper inzicht

Op de volgende dag, zaterdag 29 juli 2023, werd de dag ingeluid met het Tahajjud-gebed en reflecties over het belang van de Imam en de zekerheid van de Khilafat. Dit werd gevolgd door een bezoek van Hazrat Amirul Momineen Khalifatul Masih V aan de Ladies Jalsa Gah, vergezeld door het reciteren van een Urdu gedicht.

Diepgaande uitleg van de Hadith

De laatste dag van de conferentie begon met gebeden en een diepgaande uitleg van de Hadith. Dr. Sir Iftikhar Ahmad Ayaz hield een toespraak waarin hij het voorbeeld van de Heilige Profeet benadrukte als waarborg voor wereldvrede. Het evenement eindigde met de Isha en Maghrib gebeden, gevolgd door een feestelijk maal.

Ontmoeting met Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Ik (Andy Vermaut) had de kans om Hazrat Mirza Masroor Ahmad te ontmoeten, het hoofd van de Internationale Ahmadiya Moslimgemeenschap die de conferentie organiseerde en die als de wereldwijde leider van dezer moslims wordt beschouwd. Deze ontmoeting was voor mij toch wel een unieke gelegenheid om meer te weten te komen over zijn visie op wereldwijde problemen. Ik was onder de indruk van zijn diepgaande inzichten en scherp intellect, wat me hielp om de complexiteit van wereldse zaken beter te begrijpen. Mijn dankbaarheid gaat uit naar Sharif Ahmad uit Dilbeek en Ahmad Idrees uit Brussel, die deze bijeenkomst met de wereldwijde moslimleider voor mij al voor de tweede maal hebben georganiseerd. Na het gesprek had ik de eer om een exemplaar van mijn speciaal voorbereide toespraak voor deze unieke bijeenkomst aan de spirituele leider te overhandigen. Het was een moment dat de alomvattende betekenis van deze bijeenkomst nog verder benadrukte. Onder de eregasten bevond zich ook de voormalige eerste minister van Niger, wiens aanwezigheid een extra dimensie gaf aan de internationale relevantie van deze bijeenkomst. Zijn zoon die minister is van cultuur diende uit Niger te vluchten na de staatsgreep van afgelopen week. Elk van deze individuen droeg op hun eigen manier bij aan de resonantie van deze ontmoeting, het creëren van een veelzijdige melodie van menselijke solidariteit en gezamenlijke inzet voor een betere wereld.

Rots in de branding

In dit spectrum van uitzonderlijke individuen, schitterden nog twee sterren van Belgische oorsprong. Manel Msalmi, de voorzitter van de Liberale Franstalige Vrouwen in Brussel en tevens adviseur voor de Europese Volkspartij in het Europees Parlement, was ook aanwezig om het genoegen van deze conferentie te smaken. Ze is een rots in de branding in de strijd voor de verdediging van wereldwijd onderdrukte minderheden, een onwrikbaar symbool van moed en vastberadenheid. Een andere opvallende aanwezige was Raphael de Macar uit Brussel, een figuur die in Brussel bekend is om zijn grote benefietactie ten behoeve van de cacaoboeren in Ivoorkust. Zijn deelname aan deze bijeenkomst onderstreepte het belang van solidariteit en het bevorderen van rechtvaardigheid op mondiale schaal.

Bewondering en Respect

De toewijding en energie die de wereldwijde leider Hazrat Mirza Masroor Ahmad toont, is bewonderenswaardig. Zijn aanwezigheid en leiderschap hebben een merkbare invloed op de leden van de gemeenschap. Deze ontmoeting diende als een bron van inspiratie en vernieuwde mijn vastberadenheid om de rechten van de Ahmadi-moslims wereldwijd te blijven verdedigen.

Door deze ervaring ben ik gesterkt in mijn vastberadenheid om te strijden tegen onderdrukking, om op te komen voor de rechten van gemarginaliseerde groepen en om de stemmen van de stemlozen te versterken. Het was een leerzame reis, een die mij meer inzicht gaf in de complexiteit van wereldse aangelegenheden en de betekenis van toewijding en leiderschap.

( Verslag van Andy Vermaut, Londen, en Serge Jansen van www.westnieuws.be )