Iran en de Onderdrukking van Minderheden: De Azeri-gemeenschap als Symbool van Strijd

Een Stralende Pleitbezorger voor de Onderdrukten

In het zenuwcentrum van de Europese politiek, het Europees Parlement, vond een internationale conferentie plaats over een onderwerp dat smeekt om onze collectieve aandacht: “De onderdrukking van minderheden in Iran: De Azeri-gemeenschap als voorbeeld”.

De conferentie, georganiseerd door de Azeri Front Movement Organization en de EPP-groep, werd gekenmerkt door de aanwezigheid van toonaangevende Europese politici en prominente sprekers, waaronder mensenrechtenorganisaties en deskundigen uit Frankrijk, België en Israël. In het midden van dit alles stond Manel Msalmi, de internationale zakenadviseur en Iran-expert, als een vuurtoren die licht werpt op de vaak over het hoofd geziene problemen van minderheden in Iran.

Het Strijdperk Ontvouwt Zich

Manel Msalmi opende het debat en onderstreepte de decennialange strijd van de Ahwazi, Koerden, Baluchi, Azeri en Turkse gemeenschappen in Iran voor gelijke rechten. Haar woorden raakten diep als ze de noodzaak benadrukte om dit onderwerp naar een Europees en internationaal niveau te tillen, vooral na de tragische dood van Mahsa Amini en de voortdurende wereldwijde demonstraties ter ondersteuning van Iraanse jongeren en vrouwen.

Iran’s Grijze Gebieden: EU’s Licht aan het Einde van de Tunnel

De conferentie was verrijkt met krachtige speeches, waarbij de Europarlementariër Donato de cruciale rol benadrukte die de EU speelt in het ondersteunen van democratie, gendergelijkheid en vrijheid in Iran en het Midden-Oosten. Hij riep op tot een efficiënte dialoog met het Europees Parlement en de Europese Commissie om de rechten van vrouwen en minderheden in Iran te garanderen.

Onthullende Getuigenissen en Onbetwiste Feiten

Een video toonde een Azerische vrouw die een getuigenis deelde over de discriminatie die ze ondervindt op het gebied van taal en cultuur en de gedwongen hijab. Dr. Mordechai Kedar nam het woord om de wreedheden van het regime tegen vrouwen en minderheden, waaronder de Arabieren, de Koerden, de Baluchs en de Turken, aan de kaak te stellen.

Een Plicht om te Handelen: Het Pleidooi van Andy Vermaut

Andy Vermaut, president van Postversa, gaf een emotionele oproep waarin hij stelde: “We hebben een rol te spelen, een verantwoordelijkheid te dragen voor het volk van Iran dat zoveel heeft doorstaan. Laten we een baken van hoop en een kracht van positieve verandering zijn. Wanneer ze terugkijken op dit donkere hoofdstuk van de geschiedenis, laten ze dan niet alleen de ontberingen die ze doormaakten herinneren, maar ook de wereldwijde coalitie die naast hen stond, strijdend voor hun rechten, hun stemmen versterkend, en onvermoeibaar pleitend voor een rechtvaardig en vrij Iran.”

Een Strijd voor de Toekomst

De conferentie sloot af met de toespraak van Mep-host Fulvio Martusciello, die jarenlang gewerkt heeft om minderheden in Iran te steunen. Zijn woorden versterkten het belang van internationale solidariteit bij het beschermen van de kwetsbaren.

Deze conferentie heeft het pad geëffend voor toekomstige discussies en acties om de stemmen van de onderdrukten in Iran te versterken. Onder de vaste leiding van dappere leiders als Manel Msalmi, zullen deze kwesties niet langer worden genegeerd.

( Serge Jansen van www.westnieuws.be )