Inzet en toewijding: het hart van het nationaal drugscommissariaat

Het nationaal drugscommissariaat heeft een hernieuwde focus dankzij een ontwerp van koninklijk besluit dat de personeelsformatie en rechten en plichten verduidelijkt. Dit ontwerp komt voort uit de samenwerking tussen ministers Vincent Van Quickenborne en Annelies Verlinden en zal ter goedkeuring aan de Raad van State worden voorgelegd.

Locatie: Kruidtuinlaan 50, 6de verdieping, 1000 Brussel, België

Het nationaal drugscommissariaat, een entiteit opgericht om de schaduwen van drugsgerelateerde criminaliteit uit ons landschap te bannen, heeft een nieuwe koers uitgezet. Dankzij de gecombineerde inspanningen van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, hebben we nu een duidelijk beeld van hoe dit orgaan zal functioneren. Ze stellen een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de structuur van het drugscommissariaat versterkt, met het doel om de duistere wereld van de drugscriminaliteit een slag toe te brengen.

Teamstructuur en verantwoordelijkheden

Het ontwerp, dat nu onderwerp van syndicale discussies is, zal vervolgens ter advies aan de Raad van State worden voorgelegd. Het zet de krijtlijnen uit voor de personeelsformatie, profiel, aanstelling en rechten en plichten van het team dat achter de nationale drugscommissaris en de adjunctdrugscommissaris zal staan. Hiermee wordt een stevig fundament gelegd voor een organisatie die zijn missie met vastberadenheid zal nastreven.

Vanuit de bureaus van de ministers

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en tevens minister van Justitie en Noordzee, zetelt in de Finance Tower in Brussel. Voor diepgaandere inzichten of vragen kan men zich wenden tot de woordvoerders Jan Van der Cruysse (jan@teamjustitie.be) en Julien Vandenborre ( julienv@teamjustitie.be).

Minister Annelies Verlinden, belast met Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, heeft haar kantoor in de Wetstraat in Brussel. Voor persgerelateerde vragen is woordvoerder Nick Gyselinck ( press@verlinden.belgium) het aanspreekpunt.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be