Investeringsdaad van Vlaamse regering: Torhout’s atletiekpiste ontvangt een vernieuwingsslag

De Vlaamse minister van Sport, Ben Weyts, kondigt een investering van ruim 450.000 euro aan voor de renovatie van de atletiekpiste in Torhout. Na 20 jaar van intensief gebruik zal deze opknapbeurt de piste weer in optimale staat brengen voor de leden van de Houtland Atletiekclub en andere sporters in de stad.

Torhout, 12 september 2023 – bestuur N-VA Torhout

Opluchting voor Houtland Atletiekclub: Financiële injectie voor noodzakelijke renovatie

In een beweging die de sportliefhebbers in Torhout zal verheugen, heeft de Vlaamse minister van Sport, Ben Weyts, besloten om een omvangrijke som van 451.302,69 euro te besteden aan het opknappen van de atletiekpiste in Torhout. Deze renoveringsbeslissing komt na de vaststelling dat de baan na twee decennia van intensief gebruik aan vernieuwing toe is.

Eva Maes, gemeenteraadslid van N-VA Torhout, schetst het belang hiervan voor de lokale gemeenschap: “De Houtland Atletiekclub en de vele individuele sporters van Torhout kunnen binnenkort weer profiteren van een atletiekpiste die in topconditie is.”

Aan de bel getrokken: De tijd heeft zijn tol geëist

Met de tand des tijds die zich heeft ingevreten in het sportieve hart van Torhout, was de noodzaak voor een grondige restauratie van de atletiekpiste duidelijk. Sommige delen van de baan waren afgenomen tot een dikte van slechts 3 tot 4 millimeter, ver verwijderd van de oorspronkelijke 13 millimeter. Deze uitdaging vroeg om een totale investering van 725.171,15 euro. Hierbij neemt de Vlaamse overheid 60 procent van de kosten voor haar rekening.

Eva Maes benadrukt de waarde van deze stap: “Het is niet slechts een oppervlakkige verbetering. Deze renovatie betekent een echte meerwaarde voor de atletiekbeoefenaars in Torhout en allen die gebruik maken van de piste.”

Verder dan Torhout: Andere Vlaamse pistes in zicht

De veroudering van atletiekpistes is een alomtegenwoordig thema in Vlaanderen. Een verbazingwekkende 93% van de pistes is ouder dan 21 jaar. Dit feit, samen met het intensieve gebruik door diverse sportclubs, heeft minister Ben Weyts gemotiveerd om een speciale projectoproep te starten, gericht op de renovatie van deze faciliteiten. Hierbij worden niet alleen oppervlaktebeschadigingen aangepakt, maar ook het aantal banen uitgebreid.

Deze investeringsgolf zal zich uitstrekken tot steden als Brugge, Hooglede en Jabbeke. Een duidelijk teken dat de Vlaamse overheid het belang inziet van het ondersteunen van atletische voorzieningen in de hele regio.

Een geoptimaliseerde sportervaring

Leden van de Houtland Atletiekclub en alle sportenthousiasten in Torhout kunnen zich voorbereiden op een geoptimaliseerde sportervaring in de nabije toekomst. Het is een voorbeeld van effectief overheidsbeleid in samenwerking met lokale autoriteiten, gericht op de verbetering van de gemeenschappelijke sportinfrastructuur.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be