Innovatie op de voorgrond: Wijziging in de steun voor onderzoek en valorisatie

Op 29 september 2023 stelde de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Jo Brouns, een principiële wijziging voor in de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten binnen de Vlaamse Gemeenschap. Deze aanpassingen zijn gebaseerd op aanbevelingen uit een vijfjaarlijkse evaluatie en praktijkervaringen.

In de galmende zalen waar de beslissingen van de Vlaamse toekomst worden gemaakt, was er op 29 september 2023 een bijzondere aankondiging die de academische en industriële werelden zal beroeren.

Een nieuwe wind in onderzoek en ontwikkeling

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns heeft de Vlaamse Regering besloten tot een principiële wijziging van het besluit aangaande de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) en de zogeheten ‘interfaceactiviteiten’ binnen de associaties van de Vlaamse Gemeenschap. Deze fondsen, welke zich binnen de muren van de vijf Vlaamse associaties van universiteiten en hogescholen bevinden, spelen een cruciale rol in het bevorderen van strategisch basisonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Aanbevelingen en vooruitzicht

Deze veranderingen zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen. Ze zijn het resultaat van grondige aanbevelingen na een vijfjaarlijkse evaluatie en, even belangrijk, van een voortschrijdend inzicht dat is opgedaan in de dagelijkse praktijk. Het uiteindelijke doel? Een optimale valorisatie van onderzoeksresultaten binnen de universitaire en hogeschoolomgeving. Alvorens deze wijzigingen definitief te maken, wordt echter eerst het advies ingewonnen van zowel de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) als de Raad van State.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be