Innovatie in de glastuinbouw: Agrotopia lanceert verticale teeltinstallatie

Dit artikel belicht de lancering van een innovatieve verticale teeltinstallatie in Agrotopia, een project dat de glastuinbouw verticaal in beweging zet en Vlaanderen positioneert als koploper in de agrovoedingsinnovatie.

In een baanbrekende ontwikkeling binnen de land- en tuinbouw introduceert Inagro, in samenwerking met Urban Crop Solutions, een verticale teeltinstallatie in Agrotopia, gelegen in Roeselare. Deze stap belichaamt een revolutionaire benadering van ruimtegebruik en duurzaamheid in de landbouwsector.

Agrotopia: een pionier in stadslandbouw

Sinds de opening in 2021 heeft Agrotopia, Europa’s grootste dakserre met een oppervlakte van 6000 m², zich gepositioneerd als een voortrekker in innovatieve landbouwpraktijken. Gelegen op het dak van de REO Veiling kistenloods, dient het als een onderzoeks- en demonstratieplatform dat zich richt op de toekomst van de tuinbouw, met een speciale focus op verticale landbouw en hydrocultuur.

Een samenwerking die grenzen verlegt

De realisatie van het verticale meerlagenteeltsysteem is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen Inagro en Urban Crop Solutions. Dit partnerschap belichaamt een gedeelde visie op duurzaamheid, innovatie en de toekomst van voedselproductie. De provincie West-Vlaanderen en het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten van VLAIO bieden cruciale ondersteuning, wat het project een uitstekend voorbeeld maakt van succesvolle publiek-private samenwerking.

Technologische vooruitgang in de praktijk

De installatie, die eind 2024 operationeel zal zijn, omvat drie torens van elk 10 meter hoog met 18 bewegende tafels. Deze structuur optimaliseert de ruimte door op meerdere niveaus te telen, waardoor het mogelijk is om de principes van indoor farming toe te passen binnen de natuurlijke omgeving van een serre. De integratie van dynamische belichting en aanpasbare ledverlichting maakt een nauwkeurige controle van de plantengroei mogelijk, een stap vooruit in de efficiëntie en duurzaamheid van de voedselproductie.

Onderzoek dat de toekomst vormgeeft

Het onderzoek in Agrotopia, geleid door Maarten Ameye, zal zich initiëel richten op de teelt van bladgroenten, aardbeien, en kiem- en microgroenten. Dit project is niet alleen gericht op het verbeteren van de huidige tuinbouwpraktijken maar biedt ook een platform voor het ontwikkelen van nieuwe teeltechnieken in samenwerking met technologie-ontwikkelaars en academische instellingen.

Een stap vooruit voor de Vlaamse landbouw

De implementatie van deze verticale teeltinstallatie in Agrotopia onderstreept de ambitie van Vlaanderen om een leider te zijn in innovatieve en duurzame landbouwpraktijken. Het project illustreert de mogelijkheden van ruimte-efficiëntie en technologische vooruitgang in de strijd tegen de beperkte beschikbaarheid van landbouwgrond, vooral in stedelijke en verstedelijkte gebieden.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer details over dit grensverleggende project, kunt u contact opnemen met Mia Demeulemeester (mia.demeulemeester@inagro.be) of Maarten Ameye (maarten.ameye@inagro.be) van Inagro, of Jean-Pierre Coene (jpco@urbancropsolutions.com) van Urban Crop Solutions.

(Tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be)