IN ICHTEGEM LATEN WE NIEMAND IN DE STEEK HET CORONARAPPORT VAN ICHTEGEM:10/10

In Ichtegem laten we niemand in de steek. Sinds het begin van de coronacrisis heeft het lokaal bestuur niet stil gezeten om elke inwoner te helpen, te informeren en te begeleiden doorheen de coronacrisis. Wat hebben we allemaal ondernomen? We tonen jullie graag ons rapport ‘10/10’. 1/10  we zorgen voor de lokale handelaars Het schepencollege kreeg de goedkeuring van de gemeenteraad voor een pakket aan lokale steunmaatregelen. Zo komen handelaars, die volledig of gedeeltelijk de deuren moesten sluiten door het coronavirus, in aanmerking voor een éénmalige premie van 250 euro. Het bestuur komt binnenkort op de markt met de ‘Ichtegembon’, waarbij particulieren cadeaubonnen kunnen kopen en het bestuur 20% oplegt bovenop de aankoopprijs. De vaste marktkramers hoeven voor het 2de, 3de en 4de kwartaal van 2020 geen standgeld, noch elektriciteit te betalen. Alle handelaars krijgen witte bollen en affiches om de afstandsregels in hun zaak duidelijk te maken bij de klanten. Eerder publiceerde het lokaal bestuur ook al een overzichtslijst op de website met handelaars die afhaal, thuislevering of online shopping aanbieden. Ook de concessies van de sportcafetaria’s Time Out en Extra Time werden kwijtgescholden.

2/10  flexibiliteit ten opzichte van de verenigingen

Onze gemeente kent heel wat verenigingen die de 3 dorpskernen doen bruisen. Dit gebeurt vaak door het organiseren van activiteiten in onze gemeentelijke accommodaties. Helaas zien onze verenigingen dit allemaal in het water vallen. Alle verenigingen kunnen kosteloos de reservering van hun gemeentelijke zalen annuleren. Bovendien krijgt iedereen die reeds een voorschot betaalde, ook particulieren die bijvoorbeeld een feestje gepland hadden in OC De Kouter, hun voorschot teruggestort.

3/10  Ichtegem inspireert met heldere communicatie

Sinds dag 1 van de coronacrisis heeft het lokaal bestuur ingezet op duidelijke communicatie, via verschillende kanalen, voor alle doelgroepen. We openden onmiddellijk een corona-noodlijn die elke werkdag bemand is voor het stellen van vragen, om bezorgdheden te delen of om een melding te maken. We bedeelden in elke brievenbus van de gemeente een papieren nieuwsbrief in de eerste fase van de crisis. Ons gemeentelijk infoblad de BEIblijver werd in mei een corona-uitgave en het lokaal bestuur investeert in een extra editie in juni, zodat we iedereen kunnen blijven informeren op papier. Verder is er steeds up-to-date informatie op onze website en sociale media.

4/10  veilige en gegarandeerde dienstverlening

Als één van de grootste werkgevers binnen de gemeente, nam het lokaal bestuur ook maatregelen om de veiligheid van de personeelsleden te garanderen. We stellen beschermingsmateriaal (mondmaskers, handgel, plexiglas, faceshields in het onderwijs,…) ter beschikking van ons personeel. Niemand werd op tijdelijke werkloosheid geplaatst! Waar nodig kon telewerk worden toegepast en deze formule blijft ook nu nog behouden. De loketten sloten dan wel fysiek de deuren, op afspraak en telefonisch bleef het bestuur bereikbaar om burgers uit de nood te helpen en dit steeds in veilige omstandigheden. Op die manier werken we vandaag ook nog verder. Het containerpark ging, van zodra het mocht van de Vlaamse overheid, terug open met een beperking tot 4 wagens en de bibliotheek werkt tot op vandaag met een afhaalservice.

5/10  mondmaskers voor alle inwoners

We gingen over tot de aankoop van 15.000 stoffen, herbruikbare mondmaskers voor de voltallige bevolking en nog eens 1000 extra mondmaskers voor het gemeente-, OCMW- en onderwijzend personeel van de gemeentelijke basisschool. De mondmaskers voldoen aan de normen opgelegd door de FOD Volksgezondheid. Een goede kwaliteit is voor het bestuur prioritair, daarom werden ook verschillende aanbieders onder de loep genomen, vooraleer overgegaan werd tot een bestelling. De mondmaskers worden in de tweede helft van mei geleverd en zullen daarna door vrijwilligers verdeeld worden.

6/10  Inrichten triagecenter in De Klokkenput

Samen met de huisartsen richtte het lokaal bestuur een maand lang een corona-consultatiepunt (of triagecenter) op in sport- en cultuurcentrum De Klokkenput. De locatie, het administratief en poetspersoneel werd gratis ter beschikking gesteld. We bezorgden onze artsen in de frontlinie voldoende beschermingsmateriaal (FFP2-mondmaskers en schorten) zodat ze veilig konden werken.

7/10  aandacht voor de ouderen

Een team van gedreven medewerkers van het Sociaal Huis belde alle alle 80-plussers in onze gemeente op. We boden hen een luisterend oor aan en doorbraken bij velen het isolement. Het Sociaal Huis blijft ter beschikking voor deze doelgroep.

8/10  boodschappendienst voor hulpbehoevende senioren

Senioren die hier nood aan hadden, konden rekenen op de gratis boodschappendienst van het lokaal bestuur.

9/10  snelle heropstart van de klusjesdienst

Reeds in april zijn we vanuit het Sociaal Huis herstart met de activiteiten van de klusjesdienst. Senioren die hulp nodig hadden voor buitenklussen, konden een beroep doen op onze vakmannen.

10/10  ondersteuning van de Ichtegemse basisscholen

Vanaf dag 1 van de schorsing van de lessen in de scholen, organiseerde het lokaal bestuur voor- en naschoolse opvang in de scholen met het BKO-personeel (op de schoollocaties, zodat de contactbubbels gevrijwaard bleven). Tijdens de paasvakantie organiseerde het lokaal bestuur ook de noodopvang, in samenwerking met de vrijwillige leerkrachten. Met het zicht op de heropstart van verschillende leerjaren, trad het lokaal bestuur in nauw contact met de verschillende directies. De BKO blijft ook na 18 mei de voor- en naschoolse opvang verzorgen. Verder investeert het bestuur ook in extra begeleiding om de leerkrachten 1 dag per week te ontlasten, zodat ze zich kunnen concentreren op de pre-teaching. 10/10 een geslaagd coronarapport! Het lokaal bestuur blijft verder inzetten op hulp, communicatie en ondersteuning voor de hele bevolking. Voor meer informatie; hou onze website en sociale media en de gaten. In de eerste week van juni verdelen wij ook een extra editie van De BEIblijver, voor de niet digitale bevolking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *