In Humo lezen we vandaag over de stille tumult van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne

Vincent Van Quickenborne reflecteert op een uitdagend jaar, waarin zijn gezin onder dreiging stond en hij de strijd tegen drugscriminaliteit voortzette. Ondanks de uitdagingen vond hij kracht in zijn familie en de steun van zijn collega’s.

Onder de schaduw van dreiging

In het hart van de politieke arena was er voor Vincent Van Quickenborne dit jaar weinig ruimte voor respijt. Twee keer werd zijn gezin naar de anonimiteit van een safehouse gevoerd, nadat dreigementen uit de donkere onderwereld van de drugscriminaliteit te dichtbij kwamen. De vraag naar zijn aftreden galmde lang na in de gangen van de macht. En alsof dat niet genoeg was, botste hij letterlijk met de onverzettelijke Frank ‘De Tank’ Vandenbroucke.

Vakantie na de storm

Desondanks wist Van Quickenborne de zomerse rust te vinden. Buiten het formele, wachtte het informele – padel met zijn geliefde, de getijden van Zeeland en de vreugde van verjaardagsfeestjes.“50 worden, doet het u iets?”, zou men zich kunnen afvragen. Maar in zijn antwoord klinkt veerkracht. Nieuw leven heeft zijn wereld verrijkt, en de jonge ouders bij de schoolpoort herinneren hem aan zijn jeugdige geest. De nasleep van een woelig jaar doet de behoefte aan adempauze vergroten. Tijd met zijn dierbaren, zwemmen, papieren bloemen op het strand, en zelfs de simpele genoegens van fastfood verlichten de zware last van de dreigingen van het voorgaande jaar.

Angst achter gesloten deuren

Een dreigende ontvoering deed het gezin Van Quickenborne op zijn grondvesten schudden. Na een vergadering over de strijd tegen drugscriminaliteit, werd Van Quickenborne geïnformeerd over een verdacht voertuig dicht bij zijn huis – een auto geladen met wapens, spanbanden en benzine. De schok van zo’n directe bedreiging was onmiskenbaar. De bescherming van zijn gezin, van zijn kinderen, was een prioriteit. Het isolement en de geheimhouding van het safehouse waren hun tijdelijke realiteit.

De kracht van eenheid

Maar zelfs in zulke duistere tijden vonden ze licht in elkaar. Het safehouse bood een unieke gelegenheid om opnieuw contact te maken, om de banden die hen binden te versterken. Anouk, zijn rots in de branding, bleef hem steunen. Ze trotseerden samen de storm, en ondanks het ongemak en de angst, zijn ze er sterker uitgekomen.

De voortdurende strijd

De strijd tegen georganiseerde misdaad gaat door. Met internationale samenwerkingen, zoals het Sky ECC-onderzoek, worden stappen gezet om de duistere netwerken die de samenleving ondermijnen, te ontmantelen. Terwijl het gevaar nog steeds op de loer ligt, staat Vincent Van Quickenborne nog steeds vastberaden in zijn missie.

Naar een veiligere toekomst

Belgische justitie heeft de laatste jaren stappen gezet om het tij te keren. Met verhoogde investeringen in beveiliging en maatregelen om de drugshandel tegen te gaan, wordt er gestreefd naar een veiliger land voor iedereen. De drugsoorlog is weliswaar een internationale kwestie, maar België is vastbesloten zijn deel te doen.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be na lezing van het artikel van Raf Liekens in Humo )