In het hart van Oostende: de roep om vrede

24 september 2023, 14:30 uur, Wapenplein, Oostende

Oostende wandelt weer voor vrede

Een stad komt tot leven als de stemmen van haar inwoners weerklinken in harmonie. Op 24 september, zullen de straten van Oostende opnieuw weergalmen met die harmonie tijdens de derde Vredeswandeling. Het Vredesplatform Oostende, een collectief van 41 organisaties, toont zich een baken van samenhorigheid.

Gemeenschappelijke droom

Oostende heeft altijd een rijke mozaïek van meningen, culturen en levensvisies gekend. Vrede is niet louter een afwezigheid van conflict of strijd. Het is een diepe erkenning van onze diversiteit en uniekheid, een begrip dat deze verschillen niet verdelen, maar verenigen. Het is een overtuiging dat, ondanks onze meningsverschillen of achtergronden, we allemaal waardevolle schakels zijn in de ketting van de mensheid, en dat we samen een harmonieus en veerkrachtig geheel vormen.

Terug van weggeweest

Door de uitbraak en aanhoudende dreiging van het coronavirus werden de geplande wandelingen in 2021 en 2022 helaas geannuleerd. Deze onvoorziene omstandigheden zorgden voor een abrupte onderbreking van een geliefde traditie. Desondanks zijn de herinneringen aan de eerdere wandelingen nog steeds levendig en dierbaar voor velen. In de voorgaande jaren trok dit evenement altijd een indrukwekkend aantal deelnemers, variërend tussen de 300 en 400 enthousiaste wandelaars. Deze menigte kwam samen in een geest van gemeenschap en gedeelde passie. De levendige gesprekken, het samenzijn en de gedeelde ervaringen van die edities zijn voor velen onvergetelijke momenten geworden.

De bekende peter

Sebastien Dewaele, een naam die Oostende met trots uitspreekt. Niet alleen bekend van televisieshows omarmt hij zijn rol als peter, een stem voor vrede dichtbij en veraf. Sebastien Dewaele, die geboren is op 6 maart 1978 in Oostende, België, is een echt veelzijdige Vlaamse acteur, theatermaker en muzikant. Hij is met name bekend als zanger van Preuteleute en door zijn rollen in televisieseries zoals “Eigen kweek”, “Bevergem”, “Grenslanders” en de Netflix-serie “Undercover”. Dewaele heeft een rijke theater- en filmcarrière en heeft deelgenomen aan diverse producties, zowel in hoofd- als bijrollen. Daarnaast nam hij in 2019 deel aan “De Slimste Mens ter Wereld”. Hij heeft zijn Master in dramatische kunst behaald aan het Conservatorium van Gent en is actief in de theaterwereld sinds 2001.

Het web van verbondenheid

In deze tijden, waar de echo’s van verdeeldheid luid en duidelijk door de straten galmen, wordt de roep om solidariteit als een baken in de nacht. Het is niet zomaar een woord; het is de ziel van onze menselijke verbondenheid. Een gevoel dat verder gaat dan grenzen, achtergronden of omstandigheden.

Solidariteit gaat over het erkennen van elkaars menselijkheid. Het gaat over het aanvaarden van de ander, ongeacht verschillen. In de schaduw van polarisatie, is solidariteit het licht dat ons de weg wijst naar een gemeenschappelijke toekomst.

De kracht van een stad

Steden zijn microkosmossen van de wereld. En wanneer een stad kiest om solidair te zijn, wanneer ze opstaat voor haar kwetsbaarsten, dan wordt ze een lichtend voorbeeld. Het is een stad die niet alleen hoort, maar ook luistert. Ze leert en begrijpt dat elke burger, ongeacht achtergrond, essentieel is voor haar bloei.

Die kwetsbaarsten, vaak gevangen in de verstikkende greep van armoede, discriminatie en uitsluiting, verdienen meer dan ooit onze solidariteit. Door hen te steunen, tonen we dat we een stad van rechtvaardigheid en inclusiviteit zijn, een plaats waar elk individu kan bloeien.

De filosofie van solidariteit

De woorden van Gudrun Rosseel weerklinken met een tijdloze waarheid: solidariteit is de sleutel tot vrede en verbinding. Het is de brug die de kloof van ongelijkheid overbrugt, de kracht die discriminatie bestrijdt en een rechtvaardige wereld visualiseert.

In een tijdperk van toenemende polarisatie is deze boodschap des te relevanter. Solidariteit herinnert ons eraan dat we, ondanks onze verschillen, een gemeenschappelijk doel hebben: een wereld waarin iedereen zich waardevol en erkend voelt.

Een open uitnodiging

n het levendige hart van Oostende, temidden van het historische Wapenplein, zal op een bijzondere dag een vonk van eenheid ontbranden. Wij nodigen jou uit om deel te worden van deze beweging, een moment waarop Oostendenaren en bezoekers van heinde en verre samenkomen om te verbinden, te wandelen en te vieren.

De Start van eenheid: Wapenplein om 14.30 uur

Het Wapenplein, dat al eeuwenlang het kloppend hart van Oostende is, wordt deze dag het epicentrum van eenheid en verbinding. Om precies 14.30 uur verzamelen we hier, met de geur van de nabije zee en de geluiden van de stad om ons heen. Staand tussen gelijkgestemden, voel je de opwinding en het samenhorigheidsgevoel groeien.

In beweging: De tocht van 15 uur

Om klokslag 15 uur zal een zee van mensen zich in beweging zetten. Samen, als één groot geheel, wandelen we door de prachtige straten van Oostende. Deze tocht is meer dan slechts een wandeling; het is een demonstratie van liefde, solidariteit en het vieren van de diversiteit die Oostende zo uniek maakt.

Terug naar het hart: 16 uur

Na een hartverwarmende tocht keren we tegen 16 uur terug naar het Wapenplein. Met herinneringen van de wandeling vers in het geheugen en de connecties die we onderweg hebben gemaakt, zullen we ons weer verzamelen op dit historische plein.

Een muzikale afsluiting: Koor Ier en Gunter

Als de avond langzaam zijn intrede doet, zullen de harmonieuze klanken van het koor Ier en Gunter de lucht vullen. Laat je meevoeren op hun melodieën en voel hoe muziek mensen kan verbinden.

Warme woorden van Sebastien Dewaele

En dan, als kers op de taart, zullen de inspirerende en hartverwarmende woorden van Sebastien Dewaele de dag perfect afsluiten. Zijn woorden zullen ons eraan herinneren waarom we hier samen zijn gekomen en hoe belangrijk het is om de eenheid en liefde in ons hart levend te houden.

Dit is meer dan een event. Dit is een ervaring, een herinnering die je voor altijd bij je draagt. Dus kom, stap in en sluit je aan bij ons op deze onvergetelijke dag in Oostende. Laat je hart de weg wijzen en vier samen met ons de magie van eenheid en verbondenheid.

Coördinatie Vredewandeling door Avansa

De harmonie en het succes van de Vredewandeling worden mogelijk gemaakt door de bezielde coördinatie en inzet van de toegewijde leden van Avansa. Hier zijn enkele woorden van waardering voor elk van hen:

Raad van Bestuur:

 1. Willy Sibiet: Een ware inspiratiebron, leidend met passie en overtuiging.
 2. Steven Reynaert: Zijn visionaire inzichten verlichten het pad van harmonie.
 3. Ilse Casteleyn: Met een kalme vastberadenheid brengt zij mensen samen.
 4. Kurt Verheggen: Gedreven en toegewijd, een onmisbare kracht.
 5. Emily Delhaye: Haar empathie en inzicht zijn een bindmiddel voor de groep.
 6. Karine Vanroose: Met haar energie en optimisme motiveert zij iedereen.
 7. Heidi Vanackere: Een rots in de branding, stabiel en betrouwbaar.
 8. Steven Masil: Een denker en doener, altijd gericht op vooruitgang.
 9. Stoffel Verheyde: Zijn enthousiasme en drive zijn grenzeloos inspirerend.

Algemene Vergadering:

 1. Tineke Decroos: Een bron van wijsheid, haar raad is altijd goud waard.
 2. Patrick Jaecques: Met zijn strategisch inzicht leidt hij ons naar de juiste richting.
 3. Karlien Brysbaert: Creativiteit en oplossingsgericht, de drijvende kracht achter vele initiatieven.
 4. Nicole De Vos: Haar toewijding aan vrede en harmonie is bewonderenswaardig.
 5. Luc Govaers: Een stille kracht, altijd aanwezig wanneer je hem nodig hebt.
 6. Eva Vanhuyse: Jong van geest, brengt frisheid en vernieuwing in elke discussie.
 7. Lieve Campforts: Haar positiviteit en levenslust zijn aanstekelijk voor iedereen.
 8. Marleen Baelde: Met een scherp oog voor detail zorgt zij voor perfectie.
 9. Els Verlinde: Haar passie en liefde voor de gemeenschap zijn duidelijk voelbaar.
 10. Hilde Cuyt: Met haar kalme aanwezigheid zorgt zij voor balans en vrede.
 11. Alexander Declercq: Een vernieuwer, altijd op zoek naar manieren om te groeien.
 12. Eric Dehondt: Met zijn ervaring en kennis is hij een baken van wijsheid.
 13. Geert Vanthuyne: Zijn leiderschapskwaliteiten brengen stabiliteit en structuur in elke situatie.

Laten we een welgemeende dank uitspreken aan deze bijzondere mensen die hun tijd en energie wijden aan het bevorderen van vrede en harmonie in onze gemeenschap.

Speciaal Dankwoord voor Daniël Schaubacher

In de annalen van de Oostendse Vredewandeling zal de naam Daniël Schaubacher in gouden letters geschreven staan. Deze man uit Oostende heeft met een tomeloze inzet honderden brieven en flyers over heel België verspreid, waardoor de Vredewandeling de aandacht kreeg die het verdiende.

Daniël is niet zomaar een man; hij is een icoon, een baken van hoop in een wereld die snakt naar vrede. Zijn vastberadenheid en toewijding zijn niet enkel te meten aan de kilometers die hij aflegde of het aantal flyers dat hij uitdeelde, maar vooral aan de harten die hij raakte met zijn boodschap. Hij staat voor vrede, niet alleen in woorden, maar vooral in daden.

Het is zeldzaam om iemand te ontmoeten die met zo’n passie en authenticiteit werkt. Een man om u tegen te zeggen, inderdaad. Een man die ons herinnert aan de ware betekenis van toewijding en gemeenschapsgevoel. Voor zijn onwrikbaar geloof in een vreedzame wereld en zijn onvermoeibare inzet om dat te realiseren, zeggen wij uit de grond van ons hart: Dank je wel, Daniël Schaubacher. Uw inspanningen vormen een blijvende inspiratie voor ons allemaal.

( tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )