hotel- en toerismeschool Spermalie: een smakelijke bijdrage aan de strijd tegen kinderarmoede

Hotel- en Toerismeschool Spermalie in Brugge neemt deel aan de nationale ‘Jam-actie’ van de Pelicano Kinderarmoedestichting, waarbij 1000 potten verse confituur worden gemaakt om 20.000 broodtrommels van kansarme kinderen te vullen. Een enquête onder leerkrachten onthult de schrijnende impact van kinderarmoede in het onderwijs, met leerkrachten die een toename van ongezonde broodtrommels waarnemen. Kinderarmoede heeft veelzijdige effecten, waaronder een laag zelfbeeld en psychologische en fysieke problemen bij kinderen. Solidariteit onder klasgenoten biedt echter hoop in deze uitdagende situatie.

In het afgelopen schooljaar heeft maar liefst 85% van de Belgische leerkrachten een schrijnend tafereel in hun klaslokalen waargenomen: kinderen die onder de armoedegrens leven. Een zorgwekkende realiteit die zich onder andere uit in broodtrommels gevuld met ongezonde of zelfs lege maaltijden. Dit onthult een recente enquête onder 317 leerkrachten, uitgevoerd door de Pelicano Kinderarmoedestichting. In een nobele poging om een verschil te maken, bereiden de getalenteerde leerlingen van Hotel- en Toerismeschool Spermalie in Brugge momenteel maar liefst 1000 potten verse confituur. Deze inspanning vormt een onderdeel van de nationale ‘Jam-actie’, georganiseerd door de Pelicano Kinderarmoedestichting, BelOrta en Tiense Suiker, met als ambitie om 20.000 broodtrommels te vullen met voedzame maaltijden voor kansarme kinderen.

culinaire toewijding

Deze week staat bij de leerlingen van Hotel- en Toerismeschool Spermalie in Brugge in het teken van het schillen van zo’n indrukwekkende 400 kilo appels. Het doel? De vervaardiging van 1000 potten verse confituur, die vervolgens verkocht zullen worden ten bate van de ‘Jam-actie’ van de Pelicano Kinderarmoedestichting. Het uiteindelijke doel van deze actie is het voorzien van gezonde maaltijden in de broodtrommels van kansarme kinderen. Deze school is een van de tien Belgische culinaire scholen die deelnemen aan dit nobele initiatief, wat resulteert in een totaal van 10.000 potten confituur. De opbrengst wordt volledig gedoneerd aan de Pelicano Kinderarmoedestichting.

Sabrina Caeckaert, Technisch Adviseur Coördinator bij Hotel- en Toerismeschool Spermalie, deelt haar trots: “Wij koesteren onze leerlingen en waarderen hun betrokkenheid bij deze prangende kwestie. Dit is een waardevolle ervaring voor hen, die we graag koesteren. Wij zullen ons uiterste best doen om zoveel mogelijk confituurpotten te verkopen en hopen op de steun van ons netwerk om samen een waardevolle bijdrage aan deze actie te leveren.”

kinderarmoede in het klaslokaal

Dergelijke initiatieven zijn van cruciaal belang, zoals de Pelicano Kinderarmoedestichting maar al te goed weet. Statistieken van Statbel onthullen dat meer dan een half miljoen Belgische kinderen opgroeit in armoede. Hoe uit zich dit in de schoolomgeving? Uit de enquête onder 317 leerkrachten blijkt dat deze problematiek verre van onopgemerkt blijft. Bijna de helft (45%) van de leerkrachten gelooft dat meer dan 5 van hun leerlingen onder de armoedegrens leven. Volgens 15% van hen betreft dit zelfs meer dan 20 leerlingen. Bovendien vreest 27% van de leerkrachten dat een aanzienlijk deel van de kinderarmoede onzichtbaar blijft.

Kristof De Boever, Head of Corporate Partnerships bij Pelicano Kinderarmoedestichting, benadrukt: “Een lege of ongezonde broodtrommel is voor ons een alarmerende indicator van kinderarmoede. Het feit dat leerkrachten een stijging waarnemen, is zorgwekkend. De meeste van onze sociale partners zijn leerkrachten, die gemiddeld 4,5 dagen per week met hun leerlingen in contact staan. Als zelfs zij slechts het topje van de ijsberg zien, dan is de situatie des te alarmerender.”

de veelzijdige impact van armoede

Leerkrachten ervaren de impact van kinderarmoede van dichtbij, en die impact is aanzienlijk. Maar liefst 62% van hen signaleert een laag zelfbeeld bij kansarme kinderen. Bovendien zien ze talloze gemiste kansen en onontwikkelde talenten (57%). Helaas constateren ze ook psychologische problemen (45%) en zelfs fysieke symptomen (41%), zoals buikpijn, hoofdpijn en vermoeidheid. Als reactie hierop verbergen kansarme kinderen hun problemen (60%), worden ze opstandig of prikkelbaar (46%) en vertonen ze onzekerheden of faalangst (49%).

Kristof De Boever voegt toe: “Kinderarmoede is een groter probleem dan men doorgaans beseft. Onderzoek van specialist in sociaal werk, Prof. Dr. Griet Roets (UGent), wijst uit dat kinderen op zeer jonge leeftijd al berusten in het gebrek aan hulpbronnen. Ze passen hun toekomstperspectief al aan tijdens de lagere schooljaren en gaan ervan uit dat ze onderaan de sociale ladder zullen eindigen. Deze steun is dan ook essentieel om hoop en veerkracht te behouden.”

Gelukkig is niet alles somber onder de kinderen. Zo gaf een kwart (26%) van de ondervraagde leerkrachten aan dat klasgenoten geen vooroordelen hebben jegens kinderen in armoede. Bijna de helft (45%) van de leerkrachten ziet geen onderscheid op basis van kansarmoede. En nog mooier: een kwart (25%) van de leerkrachten merkt op dat kinderen solidair zijn

tekst Serge Jansen & Andy Vermaut www.westnieuws.be