Hoofdreden vertraging aanleg rotonde Kaaskerkestraat is regenweer, maar er is ook een verzakking van een buis

Locatie: Kaaskerkestraat, Diksmuide, België

Onvoorziene hindernissen in Kaaskerke
De stedelijke ontwikkeling in Diksmuide ondervond recent onverwachte tegenslagen. De constructie van de rotonde aan de Kaaskerkestraat, die een cruciale verbetering in het verkeer beloofde, werd gehinderd door ongunstige weersomstandigheden in oktober en november. Echter, volgens vier onafhankelijke bronnen en de bevestiging tijdens een recente bewonersvergadering door schepen Marc Deprez, is er naast deze hoofdreden, ook nog meer aan de hand.

Een verborgen complicatie
Een significante complicatie werd ontdekt onder het reeds aangelegde wegdek: een verzakking van een onderliggende buis. Deze onverwachte situatie vereiste een prompte en inventieve reactie. Schepen Marc Deprez van Openbare werken staat volledig achter de innovatieve oplossing van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV is de bouwheer) om de impact op de reeds voltooide infrastructuur te minimaliseren, zodoende dat de werken niet nog veel langer zouden duren en het nu bereden gedeelte ook opnieuw zou moeten opengebroken worden. Dit zou kunnen leiden tot een totale stilstand, en dat wou schepen van openbare werken Marc Deprez ook absoluut kunnen verhinderen, vertelde hij ook op de bewonersvergadering in Kaaskerke.

Innovatieve oplossing voor de rotonde
De voorgestelde oplossing omvat het creëren van een nieuwe verbinding voor de buis via het nog open gedeelte van de weg. Deze aanpak voorkomt het noodzakelijke maar uitdagende proces van het heropenen van het pas aangelegde wegdek. Dit idee getuigt niet alleen van creativiteit maar ook van een efficiënte aanpak om tijd en middelen te besparen, en er voor te zorgen dat de opgelopen achterstand door het regenweer al bij al niet groter wordt. Deze oplossing van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt dan ook volmondig door schepen van Openbare werken Marc Deprez gesteund, ook hij wil immers dat de vertragingen van deze werken niet nog groter worden.

Verkeerssituatie blijft uitdagend
Intussen blijft de verkeerssituatie in het gebied onveranderd. AWV-woordvoerster Eveline Vandecaetsbeek bevestigde in een artikel van Gudrun Steen van 22 november 2023 in het Laatste Nieuws dat de huidige omleiding via de Dodengangstraat en IJzerdijk van kracht blijft. Deze route blijft echter ontoegankelijk voor zwaar verkeer van meer dan 3,5 ton, vanwege de smalle wegen en de aanwezigheid van fietsers op de IJzerdijk. Bedrijven die te maken hebben met uitzonderlijk vervoer kunnen speciale vergunningen aanvragen, maar moeten zich bewust zijn van de risico’s van boetes tot wel 6000 euro bij het niet naleven van de regels.

(Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen www.westnieuws.be – laatste paragraaf geïnspireerd door artikel HLN 22-11-2023 van Gudrun Steen )