Het Vervagen van Onschuld: Van Onschuldige Spoorloper tot Verraden Burger

Verleden tegen Heden: Het Spel van Herinneringen

Verstrengeld in het web van de toenemende surveillance, ontvouwt zich een werkelijkheid die eens leek voorbehouden aan de donkere pagina’s van dystopische sciencefiction. Herinneringen aan een tijd waarin we onbekommerd langs de spoorwegen dwaalden, schijnen door het matte licht van het heden. De padvinderij, ooit een spel van vrijheid en avontuur, lijkt in deze nieuwe realiteit een voorbode van een duisterder lot.

Het Vertrouwen op de Proef Gesteld: De Groene Leugen

Een groen licht aan een spoorwegovergang is geen belofte van veiligheid, maar een venijnige uitnodiging tot risico. De mogelijkheid van een losgeslagen locomotief of een defecte overgang stelt ons vertrouwen in de NMBS op de proef. We kijken eerst naar links, dan naar rechts, beter veilig dan overreden door een onzichtbaar gevaar.

Dystopische Realiteit: Het Oog van de Overheid

Tracing systemen, digitale camera’s en kunstmatige intelligentie hebben niet alleen de mogelijkheid om de gangen van lastige personen te volgen, maar geven de overheid een ongeziene controle. De technologische leiband waarop we lopen, maakt het mogelijk dat zelfs het kleinste ongemak kan worden opgemerkt, gecatalogiseerd en mogelijk zelfs misbruikt. Wat eens fantasie was, is nu een bittere realiteit.

De Pandemische Stuwkracht: Gezondheid vs Privacy

De recente pandemie heeft deze evolutie naar een gecontroleerde samenleving verder versneld. Het Covid Safe Ticket (CST), op het eerste gezicht een simpel middel om gezondheid te verzekeren, onthulde de prijs van onze privacy. Onze persoonlijke gezondheidsgegevens waren in één klap openbaar goed, uitgewisseld over toonbanken en terrastafels.

De Illusie van Bescherming: Vrijheid voor Veiligheid

Het schrijnende is dat de instanties die geacht worden ons te beschermen tegen machtsmisbruik door de staat, falen. Het gebrek aan weerstand tegen deze nieuwe orde bij het publiek is huiveringwekkend. Wanneer angst de drijfveer wordt, worden vrijheden makkelijk verhandelbaar.

Het België van Morgen: Het Virus van Wantrouwen

In het licht van deze nieuwe werkelijkheid zou men kunnen zeggen dat ik meer Waals dan Vlaams ben geworden. Niet alleen om de taal, maar om het gedeelde wantrouwen tegenover de overheid, een virus dat even besmettelijk is als Covid-19 zelf. Wat een klein virus al niet kan veranderen.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )