Het spanningsveld in Zeeland: Elektriciteitsnet aan zijn limiet, zorgt voor paniek bij ondernemers.

Het elektriciteitsnetwerk van Zeeland heeft zijn maximale capaciteit bereikt. Dit leidt tot bezorgdheid onder ondernemers en instanties. Op 26 september is er een bijeenkomst gepland om oplossingen te bespreken.

14 augustus 2023 – 10:30 uur | Reimerswaal, Zeeland

Een hoogspanningsmast, statig en fier, rijst op uit de Zeeuwse grond van Reimerswaal. Maar achter deze ogenschijnlijke kracht gaat een urgente problematiek schuil: het Zeeuwse elektriciteitsnetwerk is verzadigd.

Vorige maand lichtten netbeheerders TenneT en Stedin deze capaciteitscrisis toe. Vanuit iedere windrichting in Zeeland waaiden reacties over: ondernemers in onzekerheid, verontruste werkgeversorganisaties en verbolgen politici. Op 26 september komen zij samen, op zoek naar een gemeenschappelijke oplossing.

Dialoog op 26 september

Zeeuwse midden- en kleinbedrijven worden verwelkomd voor een informatiesessie met TenneT en Stedin. Hierbij zal dieper worden ingegaan op de netcongestie en vernieuwende ideeën zoals smart energy hubs en energieopslag. Georganiseerd door Impuls Zeeland, VNO-NCW Zeeland en Provincie Zeeland, dient deze bijeenkomst ook als luisterend oor voor de ondernemers.

Zoeken naar een lichtpunt

Werkgeversvereniging VNO-NCW Zeeland peilde de stemming onder ondernemers. Eric de Ruijsscher, hun voorzitter, benadrukt de urgentie: “De huidige energieonzekerheid in Zeeland is onhoudbaar. Het vestigingsklimaat wordt erdoor beïnvloed. Het is tijd voor creatieve en flexibele oplossingen.”

Impuls Zeeland schiet te hulp

Impuls Zeeland roept ondernemers op zich te melden met hun (toekomstige) problemen aangaande deze crisis. Albert Meiresonne, manager bij Impuls Zeeland, deelt zijn zorgen over de impact op ondernemers en hun toekomstvisies.

Een gezamenlijke aanpak

Buiten de 26 september bijeenkomst om, staat er veel meer op de agenda. De handen van VNO-NCW, Impuls Zeeland en Provincie Zeeland zijn ineen geslagen voor gezamenlijke brainstormsessies en dialoog.

Onderdeel hiervan is de Energieraad op 1 september, waarin diverse belanghebbenden samen grote vraagstukken zullen adresseren. Opvolgende bijeenkomsten zijn gepland voor 7 en 13 september, met focus op de lokale overheden van Zeeland.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat beklemtoont de rol van de overheid in deze crisis: “We moeten gesprekken stimuleren, gevolgen identificeren en projecten versnellen. We moeten gezamenlijk naar oplossingen zoeken, met de kennis van Zeeland en haar ondernemers voorop.”

In aanloop naar deze bijeenkomst vraagt Impuls Zeeland aan Zeeuwse ondernemers om hun (verwachte) problemen vanwege de aangekondigde stop te melden. Dit kan via het meldpunt op de website: https://www.impulszeeland.nl/meldpunt-netcongestie-zeeuwse-ondernemers.

( tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )