Het ritme van recyclen in Bredene

Bredene, een idyllisch stadje aan de Belgische kust, heeft zich vastberaden aan de frontlinie van duurzaamheid geplaatst. Sinds het begin van dit jaar heeft de gemeente een voorbeeldig project gelanceerd dat de inwoners prikkelt hun afvalgewoonten te heroverwegen.

De evolutie van een groener Bredene

Aanvankelijk werd het GF(t)-afval tweewekelijks opgehaald. Maar als antwoord op het zonnige seizoen en om de bewoners te ondersteunen, werd de cadans verhoogd naar een wekelijkse ophaaldienst. “Het doel is eenvoudig: het milieu een handje helpen, de straten schoon houden en rekening houden met de terechte klachten van onze burgers,” reflecteert schepen van milieu Kelly Spillier.

De intentie is dat dit ritme niet alleen voor deze zomer blijft. Sterker nog, Bredene is vastberaden om deze wekelijkse ophaalroutine ook in het najaar voort te zetten. “Vanaf januari 2024 wordt, in lijn met het lokaal materialenplan 2023–2030, het inzamelen van GF(t) een verplichting voor alle Vlaamse gemeenten”, voegt schepen Spillier toe.

Een stroom van bewustzijn en voorzichtigheid

Met de invoering van deze frequentere inzameling wenst Bredene geurhinder en het vrijkomen van sappen uit groente- en tuinafval te minimaliseren, wat niet alleen het milieu ten goede komt, maar ook de esthetiek en geur van de stad verbetert.

Voor de inwoners gelden enkele simpele maar cruciale aandachtspunten om dit proces te faciliteren. Het is essentieel om de GF(t)-zakken tijdig buiten te zetten, rekening houdend met het feit dat de ophaaldiensten al om 7 uur ‘s ochtends beginnen. Evenzo is het van groot belang om de zakken op een duidelijk zichtbare plek te plaatsen, gezien hun compactere formaat in vergelijking met andere afvalzakken.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be