Het mysterie van toenemende bijziendheid

De opkomst van bijziendheid wereldwijd, en in het bijzonder in België, baart zorgen. Een gebrek aan natuurlijk licht en overmatig binnenshuis verblijven lijken de belangrijkste oorzaken, boven schermgebruik.

De stille groei van oogproblemen

Visuele problemen zijn in opmars, vooral onder kinderen en adolescenten. Het lijkt dat een tekort aan natuurlijk licht, eerder dan schermgebruik, de oorzaak is.

Een ongekende niet-overdraagbare epidemie, niet veroorzaakt door een virus of bacterie, verspreidt zich wereldwijd. Na Azië ziet Europa, met name België, een stille toename van myopie – bijziendheid. In landen als China, Japan, Zuid-Korea, Taiwan en Singapore is bijna 90% van de stadsjongeren van 18 jaar bijziend, een stijging ten opzichte van voorgaande generaties.

Myopie: een wereldwijd probleem

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zal tegen 2050 de helft van de wereldbevolking bijziend zijn, waarvan 10% ernstig. Ernstige bijzienden lopen na hun 50e een verhoogd risico op complicaties, waaronder blindheid.

Het Belgische perspectief

Hoewel uitgebreid Europees onderzoek ontbreekt, is uit Belgische cijfers gebleken dat bijziendheid in de afgelopen zes jaar met 25% is toegenomen onder jongeren. De stijging van de gezondheidsuitgaven voor jongeren tussen 8 en 18 jaar bedroeg tussen 2015 en 2021 27,3%, voornamelijk als gevolg van bijziendheid.

Op zoek naar oorzaken

Hoewel veelal gedacht werd dat schermgebruik en intensief dichtbij werk de oorzaken waren, tonen diepere studies aan dat een gebrek aan natuurlijk licht en te veel binnenshuis verblijven de grootste boosdoeners zijn.

Het belang van dopamine

De neurotransmitter dopamine, geproduceerd in aanwezigheid van natuurlijk licht, lijkt een cruciale rol te spelen in het voorkomen van oogvergroting, wat leidt tot bijziendheid. Bij onvoldoende licht neemt de dopamineproductie af, waardoor het oog groeit en bijziendheid ontstaat.

Pandemie en bijziendheid

Recent onderzoek bevestigt dat maanden van lockdown tijdens de pandemie de toename van bijziendheid hebben versneld.

Het leven binnenshuis

De gemiddelde Belgische volwassene denkt 66% van hun dag binnenshuis door te brengen, maar in werkelijkheid is dit 90% van de tijd. Deze sedentaire levensstijl, gecombineerd met het frequente gebruik van schermen, kan bijdragen aan de stijgende bijziendheid.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen www.westnieuws.be )